Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cánh buồm xa xưa (La Paloma)

Cuộn trang

Vi [C] vu đồi thông reo xao xác lá chiều [G7] nay thu [F] về Em [Dm] ơi cánh buồm xa ngày [G] xưa còn vương bao lời [C] thề Xa [C] xa đàn chim Uyên dang [G7] cánh biếc trời mây tung [Dm] hoành Sương [G7] lan lắng chìm trong hoàng [F] hôn chim khi tâm tư tanh [C] tành Thuyền [C] ai đang lênh đênh vượt [Dm] sóng biếc cho tan vơi [C] cơn sầu [G7] Ai đang đắm đuối trên lưng muôn con sóng xanh [C] bạc đầu Biệt ly sao chua cay làm [Dm] mắt ướt tóc xanh nay [C] phai màu [G7] Nhớ mãi, nhớ mãi môi [F] em cười khi bến xa con [C] tàu Yêu em qua chuỗi ngày [C] thơ Mà giờ lòng còn vương [G7] thương [Dm] nhớ Nhớ người [G7] xưa chiều nay mình ta bao [Dm] ước mơ Niềm riêng se sắt bên [C] lòng Thu ơi gieo mấy lần [C] tang Mà lòng người tàn theo [G7] năm [Dm] tháng Ý thu [G7] vương trách sao lòng người mau [Dm] lãng quên [G7] Chiều nay thu vẫn mơ [C] màng Là [Dm] la là la là la lá, Là [C] la là la là la lá Là [Dm] la là la là la lá, Là [G7] la là la là la [C][A][Dm] la là la là la lá, Là [C] la là la là la lá Là [Dm] la là la là la lá, Là [G7] la là la là la [C] lá ------------------- Italian by Julio Iglesias U – [C] na canción me recuerda [G7] aquel [F] ayer Cuan- [Dm] do se marchó en silen- [G] cio un atarde- [C] cer Se [C] fué con su canto tri- [G7] ste a otro lu- [Dm] gar De- [G7] jó como compañe- [F] ra mi sole- [C] dad Una [C] paloma blanca [Dm] me canta al [C] alba [G7] Viejas melancolías, cosas del [C] alma Llegan con el silencio [Dm] de la maña- [C] na [G7] Y cuando salgo a [F] verla, vuela a su [C] casa [G7] Donde va que mi [C] voz Ya no quiere [G7] escuch- [Dm] ar Donde [G7] va que mi vida se [Dm] apaga. Si junto a mi no [C] está Si quisiera vol- [C] ver Yo la iría a [G7] esper- [Dm] ar Cada [G7] día cada madru- [Dm] gada [G7] Para quererla [C] mas ----------------------------- French by Mireille Mathieu Le [C] soir ma mère nous chantait quand [G7] j'étais en – [F] fant L'his- [Dm] toire d'un bateau perdu [G] et d'un oiseau [C] blanc Un [C] jour le bateau s'en va [G7] droit vers [Dm] l'océan Et [G7] seule, le cœur plein d'a – [F] mour une fille [C] attend Le [C] marin lui a dit : [Dm] "n'oublie pas je [C] t'aime" [G7] L'hiver et le printemps elle attend quand [C] même Elle voit un oiseau [Dm] blanc se poser près [C] d'elle [G7] Qui portait quelques [F] mots au creux de son [C] aile La paloma [C] adieu, adieu c'est toi que [G] j'ai- [Dm] me Ma vie [G7] s'en va mais n'aie pas trop de [Dm] peine Oh mon amour [C] adieu ! La paloma [C] adieu, adieu c'est toi [G7] que j'ai- [Dm] me Ma vie [G7] s'en va mais n'aie pas trop de [Dm] peine Oh mon amour [C] adieu ! Elle [C] prend tout contre son cœur le bel [G7] oiseau [F] blanc Tout [Dm] deux ils s'ont repartis [G] droit vers [C] l'océan L'amour ne meurt jamais [Dm] j'ai vue deux [C] colombes [G7] S'envoler vers la mer [F] et que la nuit tom- [C] be