1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cánh cò trong câu hát mẹ ru

Cuộn trang

[Am] --------------------- - Con còn bế trên tay [Dm] [Am] ------- -------------- - Con chưa biết con cò [Dm] ---------- ------------- Nhưng trong lời mẹ hát [Em] --------- ------------- Có cánh cò đang bày: [Am] -------- ------- "Con cò bay la [Dm] [Am] -------- ----- - Con cò bay lả [F] ------- ------------ Con cò cửa phủ, [E] ------------------ Còn cò Đồng Đăng..." [Dm] [Am] - ---------------------------------- - Còn một mình cò phải kiếm lấy ăn [F] [Em] [E] ------------ ------------ ---------- Còn có mẹ, con chơi rồi lại ngủ [Am] -------- --------- "Con cò ăn đêm, [Dm] [Am] ----- --------- - Con cò xa tổ, [F] ------ --------------- Cò gặp cành mềm, [Em] [Am] - -7------------ - Cò sợ xáo măng..." [Am] - --------- Ngủ đi con. [Dm] [Am] ------ ------- - Cò ơi, chớ sợ [F] [C] [Dm] - ------------ ------------- ----------- Cành có mềm mẹ đã sẵn tay nâng [G] [C] [Am] ------ ---------------- ------ -- Con chưa biết con cò, con vạc. [G] [C] [G] ------- ----------------- --------- Con chưa biệt cành mềm mẹ hát, [Em] - ---------------------------------------[E]- Sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân [Em] [Em] [Am] - ---------------------- -7----------------- - (lười quá) Sữa mẹ nhiều, con ngủ chẳng phân vân. Dù ở gần con, Dù ở xa con, Lên rừng xuống bể, Cò vẫn tìm con, Cò vẫn tìm con, Cò vẫn yêu con. Con dù lớn vẫn là con của mẹ, Đi hết cuộc đời, lòng mẹ vẫn theo con Đi hết cuộc đời, lòng mẹ vẫn theo con Ả ru hời, ả hời ru Một con cò thôi, Con cò mẹ hát Cũng là cuộc đời Vỗ cánh qua nôi. Ả ru hời, ả hời ru Cho cánh cò, cánh vạc, Cho cả sắc trời Đến hát Quanh nôi

Video hướng dẫn