1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cánh đồng hòa bình

Cuộn trang

1. Trên cánh [Am] đồng hoà bình [E7] này Mặt trời yên [Am] vui lên đỏ [C] chói [F] Đỏ trái tim [G] người Ngày Việt [C] Nam đã qua cơn đau [Am] dài Triệu [G] trái tim [C] người Cùng nhịp [G] vui với con tim nhân [E7] loại. Ngày [Am] lên cùng niềm [Dm] tin Bàn tay [Am] ta quyết lo vun [G] trồng Hoà bình [C] như lúa thơm nuôi dân [F] mình Một [Dm] sớm thanh [G] bình Giọng cười [Em] em vút cao hơn bình [Am] minh. 2. Trên cánh [Am] đồng hoà bình [E7] này Triệu bàn chân [Am] đi khai mùa [C] mới Ruộng [F] lúa reo [G] cười Vì cỏ [C] cây cũng đau thương như [Am] người Đèn [G] sáng muôn [C] nhà Ngày Việt [G] Nam đốt hương trong tim [E7] mẹ. Lòng [Am] ta bừng như [Dm] sông Là dòng [Am] sông nhắn tin hai [G] miền Giờ phục [C] sinh trống chiêng khua vang [F] rền Rừng [Dm] núi nghiêng [G] mình Mừng Việt [Em] Nam thoát ra cơn diệt [Am] vong. ĐK: Người [C] đi về như nước [E7] lên nhấp nhô kinh [Am] thành Mẹ ta cười sau luỹ [G] tre nắng qua đầy [C] sân [Am] Bàn [Dm] chân nào ta bước [G] đi sao nghe nhẹ [C] nhàng [E7] Một [Am] ngày mà lòng [G] vui sướng hơn muôn nghìn [Am] năm.

Video hướng dẫn