1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cánh đồng hòa bình

Trịnh Công Sơn
Cánh đồng hòa bình
Nguồn: hopamviet.com