highlight chords
Tiếng Việt theo trình bày của ca sĩ Kiều Nga:
1. [G] Kìa một nàng Trung Hoa [Am] răng trắng tinh như là [D] ngà
[G] Nụ cười tươi như [C] hoa thắm, cô [Bm] em tha [Em] thướt lượt [Am][G] Lòng tôi [C] thêm vấn [G] vương những khi chiều [D7] tà như cánh chim [Bm] qua
[G] Mộng được như đôi [C] chim kia [Am] bay tới [D7] chân trời [G] xa
ĐK: [Em] Cớ [D] sao [C] những [Am] chiều [D] ngắm mây [G] lững lờ
[D] Nàng Trung Hoa đắm [Em] chìm trong mơ [D] như thẫn [G] thờ
[Em] Cớ [D] sao [C][Am] buồn, [D] cớ sao [G] cô sầu
[D] Sầu vì cô nhớ [Em] bờ sông xưa, [A7] sầu vì đau [D7] thương
2. [G] Kìa nàng Trung Hoa xinh [Am] đôi mắt đen như hạt [D] huyền
[G] Nàng nhìn tôi sau [C] không nói khiến [Bm] tôi lo [Em] lắng ưu [Am] phiền
[G] Lòng tôi [C] như bóng [G] trăng sẻ xoi bên [D] nàng trong giấc mơ [Bm] kia
[G] Để lòng cô say mê [Em] mang khúc [D7] ca triền [G] miên
Lời tiếng Hoa ---------
玫瑰玫瑰最娇美
1. [G] Mei gui mei gui [Am] zui jiao [D] mei
玫瑰玫瑰最艳丽
[G] Mei gui [C] mei [Bm] gui [Em] zui yan [Am] li
春夏开在枝头上
[G] Chun xia kai zai [Am] zhi tou [D] shang
玫瑰玫瑰我爱你
[G] Mei gui [C] mei [Am] gui [D7] wo ai [G] ni
2.玫瑰玫瑰情意重
[G] Mei gui mei gui [Am] qing yi [D] zhong
玫瑰玫瑰情意浓
[G] Mei gui [C] mei gui [Bm] qing [Em] yi [Am] nong
春夏开在荆棘里
[G] Chun xia kai zai [Am] jing ji [D] li
玫瑰玫瑰我爱你
[G] Mei gui [C] mei [Am] gui oh [D7] wo ai [G] ni
Chorus: 心的誓约,新的情意
[Em] Xin [D] di [C] shi [Am] yue, [D] xin di [G] qing yi
圣洁的光辉照大地
[D] Sheng jie de [Em] guang hui [D] zhao da [G] di 
心的誓约,新的情意
[Em] Xin [D] di [C] shi [Am] yue, [D] xin di [G] qing yi
圣洁的光辉照大地
[D] Sheng jie de [Em] guang hui [A7] zhao da [D7] di
3. 玫瑰玫瑰枝儿细
[G] Mei gui mei gui [Am] zhi er [D] xi
玫瑰玫瑰刺儿锐
[G] Mei gui [C] mei [Bm] gui ci [Em] er [Am] rui
今朝風雨來摧殘
[G] Jin chao feng yu [Am] lai chui [D] can
伤了嫩枝和娇蕊
[G] Shang le [C] nen [Am] zhi [D7] he jiao [G] rui
4. 玫瑰玫瑰心儿坚
[G] Mei gui mei gui [Am] xin er [D] jian
玫瑰玫瑰刺儿尖
[G] Mei gui [C] mei [Bm] gui ci [Em] er [Am] jian
毁不少并蒂枝连理
[G] Hui bu shao bing [Am] di zhi lian [D] li
玫瑰玫瑰我爱你
[G] Mei gui [C] mei [Am] gui oh [D7] wo ai [G] ni
Lời tiếng Anh ---------
1. [G] Rose, Rose I love you [Am] with an aching [D] heart
[G] What is your [C] future?, now [Bm] we [Em] have to [Am] part
[G] Standing [C] on the [G] jetty as the [D7] steamer moves a-[Bm] way
[G] Flower of [C] Malaya, I [Am] can [D7] not [G] stay
2. [G] Make way, oh, make way [Am] for my Eastern [D] Rose
[G] Men crowd in [C] dozens [Bm] every [Em] where she [Am] goes
[G] In her [C] rickshaw on the [G] street or in a [D7] caba- [Bm] ret
[G] "Please make [C] way for Rose"[Am] you can [D7] hear them [G] say
Chorus: Oh [Em] All [D] my [Am] life I [D] shall re- [G] member
[D] Oriental mu- [Em] sic and you [D] in my [G] arms
[Em] Per- [D] fumed [C] flo- [Em] wers [D] in your tres- [G] ses
[D] Lotus-scented [Em] breezes and [A7] swaying [D7] palms
3. [G] Rose, Rose I love you [Am] with your almond [D] eyes
[G] Fragrant and [C] slender 'neath [Bm] tro- [Em] pical [Am] skies
[G] I must [C] cross the [G] seas again and [D7] never see you [Bm] more
[G] 'way back to [C] my home [Am] on a [D7] distant [G] shore
Chorus: (Oh [Em] All [D] my [Am] life I [D] shall re- [G] member
[D] Oriental mu- [Em] sic and you [D] in my [G] arms
[Em] Per- [D] fumed [C] flo- [Em] wers [D] in your tres- [G] ses
[D] Lotus-scented [Em] breezes and [A7] swaying [D7] palms)
4. [G] Rose, Rose I leave you, [Am] my ship is in the [D] bay
[G] Kiss me [C] farewell now, [Bm] there's [Em] nothin' to [Am] say
[G] East is [C] East and [G] West is West, our [D7] worlds are far [Bm] apart
[G] I must leave you [C] now but [Am] I [D7] leave my [G] heart
5. [G] Rose, Rose I love you [Am] with an aching [D] heart
[G] What is your [C] future?, now [Bm] we [Em] have to [Am] part
[G] Standing [C] on the [G] jetty as the [D7] steamer moves a-[Bm] way
[G] Flower of [C] Malaya, I [Am] can [D7] not [G] stay
([G] Rose, Rose I [G] love you, I [Am] can [D7] not [G] stay)
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cánh hồng Trung Quốc ( 玫瑰玫瑰我愛你 - Mei Gui Mei Gui Wo Ai Ni)

Nhạc Hoa , Trọng Khương
Tiếng Việt theo trình bày của ca sĩ Kiều Nga:
1. [G] Kìa một nàng Trung Hoa [Am] răng trắng tinh như là [D] ngà
[G] Nụ cười tươi như [C] hoa thắm, cô [Bm] em tha [Em] thướt lượt [Am][G] Lòng tôi [C] thêm vấn [G] vương những khi chiều [D7] tà như cánh chim [Bm] qua
[G] Mộng được như đôi [C] chim kia [Am] bay tới [D7] chân trời [G] xa
ĐK: [Em] Cớ [D] sao [C] những [Am] chiều [D] ngắm mây [G] lững lờ
[D] Nàng Trung Hoa đắm [Em] chìm trong mơ [D] như thẫn [G] thờ
[Em] Cớ [D] sao [C][Am] buồn, [D] cớ sao [G] cô sầu
[D] Sầu vì cô nhớ [Em] bờ sông xưa, [A7] sầu vì đau [D7] thương
2. [G] Kìa nàng Trung Hoa xinh [Am] đôi mắt đen như hạt [D] huyền
[G] Nàng nhìn tôi sau [C] không nói khiến [Bm] tôi lo [Em] lắng ưu [Am] phiền
[G] Lòng tôi [C] như bóng [G] trăng sẻ xoi bên [D] nàng trong giấc mơ [Bm] kia
[G] Để lòng cô say mê [Em] mang khúc [D7] ca triền [G] miên
Lời tiếng Hoa ---------
玫瑰玫瑰最娇美
1. [G] Mei gui mei gui [Am] zui jiao [D] mei
玫瑰玫瑰最艳丽
[G] Mei gui [C] mei [Bm] gui [Em] zui yan [Am] li
春夏开在枝头上
[G] Chun xia kai zai [Am] zhi tou [D] shang
玫瑰玫瑰我爱你
[G] Mei gui [C] mei [Am] gui [D7] wo ai [G] ni
2.玫瑰玫瑰情意重
[G] Mei gui mei gui [Am] qing yi [D] zhong
玫瑰玫瑰情意浓
[G] Mei gui [C] mei gui [Bm] qing [Em] yi [Am] nong
春夏开在荆棘里
[G] Chun xia kai zai [Am] jing ji [D] li
玫瑰玫瑰我爱你
[G] Mei gui [C] mei [Am] gui oh [D7] wo ai [G] ni
Chorus: 心的誓约,新的情意
[Em] Xin [D] di [C] shi [Am] yue, [D] xin di [G] qing yi
圣洁的光辉照大地
[D] Sheng jie de [Em] guang hui [D] zhao da [G] di 
心的誓约,新的情意
[Em] Xin [D] di [C] shi [Am] yue, [D] xin di [G] qing yi
圣洁的光辉照大地
[D] Sheng jie de [Em] guang hui [A7] zhao da [D7] di
3. 玫瑰玫瑰枝儿细
[G] Mei gui mei gui [Am] zhi er [D] xi
玫瑰玫瑰刺儿锐
[G] Mei gui [C] mei [Bm] gui ci [Em] er [Am] rui
今朝風雨來摧殘
[G] Jin chao feng yu [Am] lai chui [D] can
伤了嫩枝和娇蕊
[G] Shang le [C] nen [Am] zhi [D7] he jiao [G] rui
4. 玫瑰玫瑰心儿坚
[G] Mei gui mei gui [Am] xin er [D] jian
玫瑰玫瑰刺儿尖
[G] Mei gui [C] mei [Bm] gui ci [Em] er [Am] jian
毁不少并蒂枝连理
[G] Hui bu shao bing [Am] di zhi lian [D] li
玫瑰玫瑰我爱你
[G] Mei gui [C] mei [Am] gui oh [D7] wo ai [G] ni
Lời tiếng Anh ---------
1. [G] Rose, Rose I love you [Am] with an aching [D] heart
[G] What is your [C] future?, now [Bm] we [Em] have to [Am] part
[G] Standing [C] on the [G] jetty as the [D7] steamer moves a-[Bm] way
[G] Flower of [C] Malaya, I [Am] can [D7] not [G] stay
2. [G] Make way, oh, make way [Am] for my Eastern [D] Rose
[G] Men crowd in [C] dozens [Bm] every [Em] where she [Am] goes
[G] In her [C] rickshaw on the [G] street or in a [D7] caba- [Bm] ret
[G] "Please make [C] way for Rose"[Am] you can [D7] hear them [G] say
Chorus: Oh [Em] All [D] my [Am] life I [D] shall re- [G] member
[D] Oriental mu- [Em] sic and you [D] in my [G] arms
[Em] Per- [D] fumed [C] flo- [Em] wers [D] in your tres- [G] ses
[D] Lotus-scented [Em] breezes and [A7] swaying [D7] palms
3. [G] Rose, Rose I love you [Am] with your almond [D] eyes
[G] Fragrant and [C] slender 'neath [Bm] tro- [Em] pical [Am] skies
[G] I must [C] cross the [G] seas again and [D7] never see you [Bm] more
[G] 'way back to [C] my home [Am] on a [D7] distant [G] shore
Chorus: (Oh [Em] All [D] my [Am] life I [D] shall re- [G] member
[D] Oriental mu- [Em] sic and you [D] in my [G] arms
[Em] Per- [D] fumed [C] flo- [Em] wers [D] in your tres- [G] ses
[D] Lotus-scented [Em] breezes and [A7] swaying [D7] palms)
4. [G] Rose, Rose I leave you, [Am] my ship is in the [D] bay
[G] Kiss me [C] farewell now, [Bm] there's [Em] nothin' to [Am] say
[G] East is [C] East and [G] West is West, our [D7] worlds are far [Bm] apart
[G] I must leave you [C] now but [Am] I [D7] leave my [G] heart
5. [G] Rose, Rose I love you [Am] with an aching [D] heart
[G] What is your [C] future?, now [Bm] we [Em] have to [Am] part
[G] Standing [C] on the [G] jetty as the [D7] steamer moves a-[Bm] way
[G] Flower of [C] Malaya, I [Am] can [D7] not [G] stay
([G] Rose, Rose I [G] love you, I [Am] can [D7] not [G] stay)

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com