1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cánh hồng Trung Quốc ( 玫瑰玫瑰我愛你 - Mei Gui Mei Gui Wo Ai Ni)

Cuộn trang

Tiếng Việt theo trình bày của ca sĩ Kiều Nga: 1. [G] Kìa một nàng Trung Hoa [Am] răng trắng tinh như là [D] ngà [G] Nụ cười tươi như [C] hoa thắm, cô [Bm] em tha [Em] thướt lượt [Am][G] Lòng tôi [C] thêm vấn [G] vương những khi chiều [D7] tà như cánh chim [Bm] qua [G] Mộng được như đôi [C] chim kia [Am] bay tới [D7] chân trời [G] xa ĐK: [Em] Cớ [D] sao [C] những [Am] chiều [D] ngắm mây [G] lững lờ [D] Nàng Trung Hoa đắm [Em] chìm trong mơ [D] như thẫn [G] thờ [Em] Cớ [D] sao [C][Am] buồn, [D] cớ sao [G] cô sầu [D] Sầu vì cô nhớ [Em] bờ sông xưa, [A7] sầu vì đau [D7] thương 2. [G] Kìa nàng Trung Hoa xinh [Am] đôi mắt đen như hạt [D] huyền [G] Nàng nhìn tôi sau [C] không nói khiến [Bm] tôi lo [Em] lắng ưu [Am] phiền [G] Lòng tôi [C] như bóng [G] trăng sẻ xoi bên [D] nàng trong giấc mơ [Bm] kia [G] Để lòng cô say mê [Em] mang khúc [D7] ca triền [G] miên Lời tiếng Hoa --------- 玫瑰玫瑰最娇美 1. [G] Mei gui mei gui [Am] zui jiao [D] mei 玫瑰玫瑰最艳丽 [G] Mei gui [C] mei [Bm] gui [Em] zui yan [Am] li 春夏开在枝头上 [G] Chun xia kai zai [Am] zhi tou [D] shang 玫瑰玫瑰我爱你 [G] Mei gui [C] mei [Am] gui [D7] wo ai [G] ni 2.玫瑰玫瑰情意重 [G] Mei gui mei gui [Am] qing yi [D] zhong 玫瑰玫瑰情意浓 [G] Mei gui [C] mei gui [Bm] qing [Em] yi [Am] nong 春夏开在荆棘里 [G] Chun xia kai zai [Am] jing ji [D] li 玫瑰玫瑰我爱你 [G] Mei gui [C] mei [Am] gui oh [D7] wo ai [G] ni Chorus: 心的誓约,新的情意 [Em] Xin [D] di [C] shi [Am] yue, [D] xin di [G] qing yi 圣洁的光辉照大地 [D] Sheng jie de [Em] guang hui [D] zhao da [G] di 心的誓约,新的情意 [Em] Xin [D] di [C] shi [Am] yue, [D] xin di [G] qing yi 圣洁的光辉照大地 [D] Sheng jie de [Em] guang hui [A7] zhao da [D7] di 3. 玫瑰玫瑰枝儿细 [G] Mei gui mei gui [Am] zhi er [D] xi 玫瑰玫瑰刺儿锐 [G] Mei gui [C] mei [Bm] gui ci [Em] er [Am] rui 今朝風雨來摧殘 [G] Jin chao feng yu [Am] lai chui [D] can 伤了嫩枝和娇蕊 [G] Shang le [C] nen [Am] zhi [D7] he jiao [G] rui 4. 玫瑰玫瑰心儿坚 [G] Mei gui mei gui [Am] xin er [D] jian 玫瑰玫瑰刺儿尖 [G] Mei gui [C] mei [Bm] gui ci [Em] er [Am] jian 毁不少并蒂枝连理 [G] Hui bu shao bing [Am] di zhi lian [D] li 玫瑰玫瑰我爱你 [G] Mei gui [C] mei [Am] gui oh [D7] wo ai [G] ni Lời tiếng Anh --------- 1. [G] Rose, Rose I love you [Am] with an aching [D] heart [G] What is your [C] future?, now [Bm] we [Em] have to [Am] part [G] Standing [C] on the [G] jetty as the [D7] steamer moves a-[Bm] way [G] Flower of [C] Malaya, I [Am] can [D7] not [G] stay 2. [G] Make way, oh, make way [Am] for my Eastern [D] Rose [G] Men crowd in [C] dozens [Bm] every [Em] where she [Am] goes [G] In her [C] rickshaw on the [G] street or in a [D7] caba- [Bm] ret [G] "Please make [C] way for Rose"[Am] you can [D7] hear them [G] say Chorus: Oh [Em] All [D] my [Am] life I [D] shall re- [G] member [D] Oriental mu- [Em] sic and you [D] in my [G] arms [Em] Per- [D] fumed [C] flo- [Em] wers [D] in your tres- [G] ses [D] Lotus-scented [Em] breezes and [A7] swaying [D7] palms 3. [G] Rose, Rose I love you [Am] with your almond [D] eyes [G] Fragrant and [C] slender 'neath [Bm] tro- [Em] pical [Am] skies [G] I must [C] cross the [G] seas again and [D7] never see you [Bm] more [G] 'way back to [C] my home [Am] on a [D7] distant [G] shore Chorus: (Oh [Em] All [D] my [Am] life I [D] shall re- [G] member [D] Oriental mu- [Em] sic and you [D] in my [G] arms [Em] Per- [D] fumed [C] flo- [Em] wers [D] in your tres- [G] ses [D] Lotus-scented [Em] breezes and [A7] swaying [D7] palms) 4. [G] Rose, Rose I leave you, [Am] my ship is in the [D] bay [G] Kiss me [C] farewell now, [Bm] there's [Em] nothin' to [Am] say [G] East is [C] East and [G] West is West, our [D7] worlds are far [Bm] apart [G] I must leave you [C] now but [Am] I [D7] leave my [G] heart 5. [G] Rose, Rose I love you [Am] with an aching [D] heart [G] What is your [C] future?, now [Bm] we [Em] have to [Am] part [G] Standing [C] on the [G] jetty as the [D7] steamer moves a-[Bm] way [G] Flower of [C] Malaya, I [Am] can [D7] not [G] stay ([G] Rose, Rose I [G] love you, I [Am] can [D7] not [G] stay)

Video hướng dẫn