1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cánh thiệp đầu xuân

Cuộn trang

1. Hoa lá [C] nở thắm đẹp [F] làn môi [C] hồng [F] Xuân đến [Dm] rồi đây nào ai biết [Em] không Mang những [Am] hoài mong đi vào ngày [Em] tháng [Dm] Bao nhiêu mơ [G] ước đến khi mùa xuân [G7] sang. Tôi chúc [C] gì đây vào [F] mùa xuân [C] này [F] Khi nắng [Dm] vàng tươi nhuộm làn tóc [Em] ai Khi gió [Am] nhẹ lay hoa đào hồng [Em] thắm [Dm] Trong khi xuân [G7] ấm mới tô đẹp tháng [C] năm. ĐK: [F] Tôi chúc muôn người mọi đều ước muốn [F#m] Non nước vinh [Em] quang trong tia nắng thanh [Dm] bình Để người anh lính [G] chiến quay về gia đình Tìm vui bên lửa [C] ấm. [F] Tôi chúc yên lành người người khắp chốn [F#m] Mong gió đưa [Em] duyên cho cô gái Xuân [Dm] thì Ước nguyện sao chóng [G7] thành rượu hồng xe [C] duyên. 2. Tôi chúc [C] ngày mai dù [F] đường xa [C] vời [F] Trai gái [Dm] bền duyên đẹp tình lứa [Em] đôi Cho bướm [Am] vàng bay trên nẻo đường [Em] mới [Dm] Vai trên vai [G] những lúc tâm tình lên [G7] khơi. Tôi chúc [C] rồi đây người [F] về phương [C] nào [F] Cho dẫu [Dm] thời gian lạnh lùng lướt [Em] mau Mong ước [Am] ngày sau như là ngày [Em] trước [Dm] Tay trong tay [G7] nhớ lúc trao thiệp đầu [C] xuân.

Video hướng dẫn