highlight chords
Bạn [Dm] tôi những bạn [F] tôi
Không nhiều [A] lắm [A7] có chừng mươi [Dm] người
Từ khi xếp bút [Bb] nghiêng mỗi [F] người đi một [Dm] miền
Dăm [F] tháng đôi [Gm] năm mới nhận được [C] tin.
Có [Dm] đứa nắm vận [C] may chỗ [Bb] ngồi cao lương [Gm] đầy
Có [C] người buồn số [F] phận đắng [A7] cay
Bạn [Bb] tôi cũng có người đàn thuê viết [F] mướn
Cũng có [Bb] thằng bỏ sách đi [C] buôn
Cũng có [A7] kẻ làm lính sa [Dm] trường.
Ve [Bb] kêu cuốc gọi nắng vào [Dm] hè
Trường [Gm] xa có mẹ dẫn đường [Dm] về
Thèm lại quãng [A] đời ngây [Bb] thơ
Bài học vỡ [Dm] lòng khó [A] nhớ
Chưa biết phiền [Gm] lo cái [C] tuổi học [A7] trò.
Bôn [Bb] ba tháng ngày đi miệt [Dm] mài
Nổi [Gm] trôi đã sạn chai nụ [Dm] cười
Vào đời thấy [A] nẻo quanh [Bb] co
Lòng người như [Dm] bài toán [A] đố
Tính toán từng [A7] số cảm tình chia [Dm] đôi.
Bạn [Dm] tôi những bạn [F] tôi
Ai còn [A7] mất cuốn dạt phương [Dm] nào
Nhiều khi nghĩ đến [Bb] nhau phút [F] buồn vui chụm [Dm] đầu
Mơ [F] ước hoa [Gm] thêu gấm dệt ngày [C] sau
Có [Dm] đứa khóc mùa [C] thi có [Bb] thằng đi không [Gm] về
Mỗi [C] mùa vài khuôn [F] mặt vắng [A7] đi.
Bạn [Bb] ơi bước đường chiều nghiêng nắng [F] khói
Hay giấc [Bb] ngủ lồng ánh trăng [C] soi
Có nhớ [A7] tình bạn đã xa [Dm] rồi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cánh thư bằng hữu

Hoài Linh
Bạn [Dm] tôi những bạn [F] tôi
Không nhiều [A] lắm [A7] có chừng mươi [Dm] người
Từ khi xếp bút [Bb] nghiêng mỗi [F] người đi một [Dm] miền
Dăm [F] tháng đôi [Gm] năm mới nhận được [C] tin.
Có [Dm] đứa nắm vận [C] may chỗ [Bb] ngồi cao lương [Gm] đầy
Có [C] người buồn số [F] phận đắng [A7] cay
Bạn [Bb] tôi cũng có người đàn thuê viết [F] mướn
Cũng có [Bb] thằng bỏ sách đi [C] buôn
Cũng có [A7] kẻ làm lính sa [Dm] trường.
Ve [Bb] kêu cuốc gọi nắng vào [Dm] hè
Trường [Gm] xa có mẹ dẫn đường [Dm] về
Thèm lại quãng [A] đời ngây [Bb] thơ
Bài học vỡ [Dm] lòng khó [A] nhớ
Chưa biết phiền [Gm] lo cái [C] tuổi học [A7] trò.
Bôn [Bb] ba tháng ngày đi miệt [Dm] mài
Nổi [Gm] trôi đã sạn chai nụ [Dm] cười
Vào đời thấy [A] nẻo quanh [Bb] co
Lòng người như [Dm] bài toán [A] đố
Tính toán từng [A7] số cảm tình chia [Dm] đôi.
Bạn [Dm] tôi những bạn [F] tôi
Ai còn [A7] mất cuốn dạt phương [Dm] nào
Nhiều khi nghĩ đến [Bb] nhau phút [F] buồn vui chụm [Dm] đầu
Mơ [F] ước hoa [Gm] thêu gấm dệt ngày [C] sau
Có [Dm] đứa khóc mùa [C] thi có [Bb] thằng đi không [Gm] về
Mỗi [C] mùa vài khuôn [F] mặt vắng [A7] đi.
Bạn [Bb] ơi bước đường chiều nghiêng nắng [F] khói
Hay giấc [Bb] ngủ lồng ánh trăng [C] soi
Có nhớ [A7] tình bạn đã xa [Dm] rồi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com