1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cánh thư bằng hữu

Cuộn trang

Bạn [Dm] tôi những bạn [F] tôi Không nhiều [A] lắm [A7] có chừng mươi [Dm] người Từ khi xếp bút [Bb] nghiêng mỗi [F] người đi một [Dm] miền Dăm [F] tháng đôi [Gm] năm mới nhận được [C] tin. Có [Dm] đứa nắm vận [C] may chỗ [Bb] ngồi cao lương [Gm] đầy Có [C] người buồn số [F] phận đắng [A7] cay Bạn [Bb] tôi cũng có người đàn thuê viết [F] mướn Cũng có [Bb] thằng bỏ sách đi [C] buôn Cũng có [A7] kẻ làm lính sa [Dm] trường. Ve [Bb] kêu cuốc gọi nắng vào [Dm] hè Trường [Gm] xa có mẹ dẫn đường [Dm] về Thèm lại quãng [A] đời ngây [Bb] thơ Bài học vỡ [Dm] lòng khó [A] nhớ Chưa biết phiền [Gm] lo cái [C] tuổi học [A7] trò. Bôn [Bb] ba tháng ngày đi miệt [Dm] mài Nổi [Gm] trôi đã sạn chai nụ [Dm] cười Vào đời thấy [A] nẻo quanh [Bb] co Lòng người như [Dm] bài toán [A] đố Tính toán từng [A7] số cảm tình chia [Dm] đôi. Bạn [Dm] tôi những bạn [F] tôi Ai còn [A7] mất cuốn dạt phương [Dm] nào Nhiều khi nghĩ đến [Bb] nhau phút [F] buồn vui chụm [Dm] đầu Mơ [F] ước hoa [Gm] thêu gấm dệt ngày [C] sau Có [Dm] đứa khóc mùa [C] thi có [Bb] thằng đi không [Gm] về Mỗi [C] mùa vài khuôn [F] mặt vắng [A7] đi. Bạn [Bb] ơi bước đường chiều nghiêng nắng [F] khói Hay giấc [Bb] ngủ lồng ánh trăng [C] soi Có nhớ [A7] tình bạn đã xa [Dm] rồi.

Video hướng dẫn