highlight chords
[F]Wise [Am]men [Dm]say [F]only [Bb] [F] [C]fools rush in
[C]But I [Bb]can't [Am] [Dm]help [Gm]falling in [F]love [C]with you [F]
( Tương tự như đoạn 1)
Shall I say would it be a sin(be a sin)
If I can't help falling in love with you
[Am]Like a river [D]flows (Oooh)
[Am]To the sea(Oooh)
So it [D]goes
Some thing are mean to be
[C]Some thing are mean to [Eb]be [C]
( Quay lại như từ đầu)
Take my hand(take my hand)
Take my whole life too(life too)
For I can't help falling in love with you
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Can"t Help Falling In Love With You

Elvis Presley
[F]Wise [Am]men [Dm]say [F]only [Bb] [F] [C]fools rush in
[C]But I [Bb]can't [Am] [Dm]help [Gm]falling in [F]love [C]with you [F]
( Tương tự như đoạn 1)
Shall I say would it be a sin(be a sin)
If I can't help falling in love with you
[Am]Like a river [D]flows (Oooh)
[Am]To the sea(Oooh)
So it [D]goes
Some thing are mean to be
[C]Some thing are mean to [Eb]be [C]
( Quay lại như từ đầu)
Take my hand(take my hand)
Take my whole life too(life too)
For I can't help falling in love with you

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com