highlight chords
[C] Wise [Em] men [Am] say only [F] fools [C] rush [G] in
But [F] I [G] can't [Am] help [F] falling in [C] love [G7] with [C] you
[C] Shall [Em] I [Am] stay? Would it [F] be [C] a [G] sin 
If [F] I [G] can't [Am] help [F] falling in [C] love [G7] with [C] you.

[Em] Like a river [B7] flows, [Em] surely to the [B7] sea
[Em] Darling, so it [B7] goes, [Em] some things [A7] are meant to [Dm] be [G7]
[C] Take [Em] my [Am] hand, take my [F] whole [C] life, [G] too
Cause [F] I [G] can't [Am] help [F] falling in [C] love [G7] with [C] you.

[Em] Like a river [B7] flows, [Em] surely to the [B7] sea
[Em] Darling, so it [B7] goes, [Em] some things [A7] are meant to [Dm] be [G7] 
[C] Take [Em] my [Am] hand, take my [F] whole [C] life, [G] too
Cause [F] I [G] can't [Am] help [F] falling in [C] love [G7] with [C] you
Cause [F] I [G] can't [Am] help [F] falling in [C] love [G7] with [C] you
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Can't help falling in love

Nhạc Ngoại
[C] Wise [Em] men [Am] say only [F] fools [C] rush [G] in
But [F] I [G] can't [Am] help [F] falling in [C] love [G7] with [C] you
[C] Shall [Em] I [Am] stay? Would it [F] be [C] a [G] sin 
If [F] I [G] can't [Am] help [F] falling in [C] love [G7] with [C] you.

[Em] Like a river [B7] flows, [Em] surely to the [B7] sea
[Em] Darling, so it [B7] goes, [Em] some things [A7] are meant to [Dm] be [G7]
[C] Take [Em] my [Am] hand, take my [F] whole [C] life, [G] too
Cause [F] I [G] can't [Am] help [F] falling in [C] love [G7] with [C] you.

[Em] Like a river [B7] flows, [Em] surely to the [B7] sea
[Em] Darling, so it [B7] goes, [Em] some things [A7] are meant to [Dm] be [G7] 
[C] Take [Em] my [Am] hand, take my [F] whole [C] life, [G] too
Cause [F] I [G] can't [Am] help [F] falling in [C] love [G7] with [C] you
Cause [F] I [G] can't [Am] help [F] falling in [C] love [G7] with [C] you

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn