1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cao cung lên

Cuộn trang

Cao cung [Em] lên khúc [Am] nhạc thiên thần [Em] Chúa Hòa trong làn [G] gió [Bm] nhè nhẹ vấn [Em] vương [B] Ôi linh [Em] thiêng lắng [G] nghe thoang thoảng cung [Em] đàn [G] Một đêm khuya [Em] vang vẳng trong tuyết [G] sương. [B7] Đàn [Em] ơi cứ rung những điệu réo [G] rắt Hát khen con một Chúa [C] Trời, đày sinh xuống cõi [Am] đời [B7] Hỡi người dương [Em] thế lặng [C] nghe [D] cung [G] đàn [B7] Mau tìm cho [Em] tới thờ [G] kính [Bm] vua giáng [Em] trần. [Am] [Em] [Em] Thôi hỡi trần gian im tiếng [G] đi mà cung [B7] kính [Em] Chúa Con sinh [C] ra [D] trong máng [G] cỏ hang [B7] lừa [Em] Tuy Chúa là vua muôn nước [G] suy phục tôn [B7] kính [Em] Chúa bỏ ngai [C] vàng [D] sinh xuống [Bm] trần đêm [Em] xưa.

Video hướng dẫn