1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cao hơn vì sao

Cuộn trang

1. Xin vào [A] đây cùng tôi nghe tiếng im Cô đơn kia là vì sao sáng ngời [F#m] Đừng cho nhau nắm [E] tay Với dây [F#m] buộc dài hơn ánh [E] sao Ôi thôi buồn [A] lắm, ôi buồn lắm Ôi buồn lắm 2. Xin ngồi [A] đây cùng nâng niu phút giây Nghe đêm sâu ngợi ca con gió ngàn [F#m] Gần nhau thêm chút [E] thôi Có nghe [F#m] lời ca đang chắp [E] bay Bay theo làn [A] gió ,lên cung trời kia Cao hơn mặt trăng, cao hơn vì sao

Video hướng dẫn