1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cao vời khôn ví

Hùng Lân - Ý thơ: Ngô Quang Tuyên - Lm. Dao Kim
Nguồn: thanhcavietnam.net