1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cao vời thay tình Chúa (Đàn Bầu)

Lm. Nguyên Hòa

Nguồn: thanhcavietnam.net