highlight chords
[Am] I fell in love with you watching Casa- [F] blanca
[G] Back row at the drive in show in the [C] flickering light 
[E] Popcorn and cokes beneath the stars 
[Am] Became champagne and [F] caviar 
[G] Making love on a long hot summer [Am] night 
[Am] I thought you fell in love with me watching Casa- [F] blanca
[G] Holding hands neath the paddle fans 
In Rick's [C] candle lit cafe 
[E] Hiding the shadows from the spots 
[Am] A rocky moonlight [F] in your arms 
Making [G] magic in the movie in my old Chevro- [Am] let
Oh a [F] kiss is still a [G] kiss in Casa- [C] blanca
But a [F] kiss is not a [G] kiss without your [C] sigh
[Am] Please come back to me in Casa- [F] blanca 
I [G] love you more and more each day as time goes [Am] by
[Am] I guess there're many broken hearts in Casa- [F] blanca 
You [G] know I've never really been there so I don't [C] know 
I [E] guess our love story will never be seen 
[Am] On the big wide [F] silver screen 
But it [G] hurts just as bad when I had to watch it [Am] go
--------------------
Vietnamese version
[Am] Lòng biết đã đắm đuối yêu anh khi xem Casa-[F] blanca
[G] Giữa bóng tối, đêm em mơ ta say sưa bên môi [C] mềm ngọt thơm
[E] Nồng nàn dịu dàng vòng tay yêu đương
[Am] Ôi thiên đường trong [F] trái tim ta
[G] Đưa ta đi, đi xa mãi tới con đường [Am] hoa
[Am] Lòng ngỡ anh cũng đắm đuối yêu em khi xem Casablanca
[G] Cũng thắm thiết, tay trong tay say sưa như cuộc [C] tình là thơ
[E] Đời thì nào đẹp như ta hay mơ
[Am] Đời đưa ta vào giây phút đam mê
Rồi đời [G] buông ta rơi chơi vơi lây lắt trên con đường [Am] xa
Ôi [F] những môi hôn ngọt [G] ngào trong Casa-[C] blanca
Giờ là [F] những môi hôn âu [G] sầu vì người đã [C] xa
[Am] Hỡi anh yêu mau quay về bên Casa-[F] blanca
Lòng [G] vẫn mãi mãi đắm đuối yêu anh dù thời gian có lướt [Am] qua
[Am] Đời sống cũng có những trái tim đau như tim em đang [F] tan nát
[G] Cũng có lúc nước mắt đã rơi mau như mi [C] em âu sầu
[E] Cuộc đời này và chuyện phim kia nào như nhau
[Am] Bàn tay em gầy theo [F] tháng năm đau
Mà người [G] đi, đi xa xôi mang theo ước mơ ta cùng [Am] trao
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Casablanca

Bertie Higgins
[Am] I fell in love with you watching Casa- [F] blanca
[G] Back row at the drive in show in the [C] flickering light 
[E] Popcorn and cokes beneath the stars 
[Am] Became champagne and [F] caviar 
[G] Making love on a long hot summer [Am] night 
[Am] I thought you fell in love with me watching Casa- [F] blanca
[G] Holding hands neath the paddle fans 
In Rick's [C] candle lit cafe 
[E] Hiding the shadows from the spots 
[Am] A rocky moonlight [F] in your arms 
Making [G] magic in the movie in my old Chevro- [Am] let
Oh a [F] kiss is still a [G] kiss in Casa- [C] blanca
But a [F] kiss is not a [G] kiss without your [C] sigh
[Am] Please come back to me in Casa- [F] blanca 
I [G] love you more and more each day as time goes [Am] by
[Am] I guess there're many broken hearts in Casa- [F] blanca 
You [G] know I've never really been there so I don't [C] know 
I [E] guess our love story will never be seen 
[Am] On the big wide [F] silver screen 
But it [G] hurts just as bad when I had to watch it [Am] go
--------------------
Vietnamese version
[Am] Lòng biết đã đắm đuối yêu anh khi xem Casa-[F] blanca
[G] Giữa bóng tối, đêm em mơ ta say sưa bên môi [C] mềm ngọt thơm
[E] Nồng nàn dịu dàng vòng tay yêu đương
[Am] Ôi thiên đường trong [F] trái tim ta
[G] Đưa ta đi, đi xa mãi tới con đường [Am] hoa
[Am] Lòng ngỡ anh cũng đắm đuối yêu em khi xem Casablanca
[G] Cũng thắm thiết, tay trong tay say sưa như cuộc [C] tình là thơ
[E] Đời thì nào đẹp như ta hay mơ
[Am] Đời đưa ta vào giây phút đam mê
Rồi đời [G] buông ta rơi chơi vơi lây lắt trên con đường [Am] xa
Ôi [F] những môi hôn ngọt [G] ngào trong Casa-[C] blanca
Giờ là [F] những môi hôn âu [G] sầu vì người đã [C] xa
[Am] Hỡi anh yêu mau quay về bên Casa-[F] blanca
Lòng [G] vẫn mãi mãi đắm đuối yêu anh dù thời gian có lướt [Am] qua
[Am] Đời sống cũng có những trái tim đau như tim em đang [F] tan nát
[G] Cũng có lúc nước mắt đã rơi mau như mi [C] em âu sầu
[E] Cuộc đời này và chuyện phim kia nào như nhau
[Am] Bàn tay em gầy theo [F] tháng năm đau
Mà người [G] đi, đi xa xôi mang theo ước mơ ta cùng [Am] trao

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com