1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Casablanca

Cuộn trang

[Am] I fell in love with you watching Casa- [F] blanca [G] Back row at the drive in show in the [C] flickering light [E] Popcorn and cokes beneath the stars [Am] Became champagne and [F] caviar [G] Making love on a long hot summer [Am] night [Am] I thought you fell in love with me watching Casa- [F] blanca [G] Holding hands neath the paddle fans In Rick's [C] candle lit cafe [E] Hiding the shadows from the spots [Am] A rocky moonlight [F] in your arms Making [G] magic in the movie in my old Chevro- [Am] let Oh a [F] kiss is still a [G] kiss in Casa- [C] blanca But a [F] kiss is not a [G] kiss without your [C] sigh [Am] Please come back to me in Casa- [F] blanca I [G] love you more and more each day as time goes [Am] by [Am] I guess there're many broken hearts in Casa- [F] blanca You [G] know I've never really been there so I don't [C] know I [E] guess our love story will never be seen [Am] On the big wide [F] silver screen But it [G] hurts just as bad when I had to watch it [Am] go -------------------- Vietnamese version [Am] Lòng biết đã đắm đuối yêu anh khi xem Casa-[F] blanca [G] Giữa bóng tối, đêm em mơ ta say sưa bên môi [C] mềm ngọt thơm [E] Nồng nàn dịu dàng vòng tay yêu đương [Am] Ôi thiên đường trong [F] trái tim ta [G] Đưa ta đi, đi xa mãi tới con đường [Am] hoa [Am] Lòng ngỡ anh cũng đắm đuối yêu em khi xem Casablanca [G] Cũng thắm thiết, tay trong tay say sưa như cuộc [C] tình là thơ [E] Đời thì nào đẹp như ta hay mơ [Am] Đời đưa ta vào giây phút đam mê Rồi đời [G] buông ta rơi chơi vơi lây lắt trên con đường [Am] xa Ôi [F] những môi hôn ngọt [G] ngào trong Casa-[C] blanca Giờ là [F] những môi hôn âu [G] sầu vì người đã [C] xa [Am] Hỡi anh yêu mau quay về bên Casa-[F] blanca Lòng [G] vẫn mãi mãi đắm đuối yêu anh dù thời gian có lướt [Am] qua [Am] Đời sống cũng có những trái tim đau như tim em đang [F] tan nát [G] Cũng có lúc nước mắt đã rơi mau như mi [C] em âu sầu [E] Cuộc đời này và chuyện phim kia nào như nhau [Am] Bàn tay em gầy theo [F] tháng năm đau Mà người [G] đi, đi xa xôi mang theo ước mơ ta cùng [Am] trao

Video hướng dẫn