1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cát bụi cuộc đời

Cuộn trang

1. Này bạn thân [Em] ơi [D] số kiếp nhân [Em] sinh chỉ là cõi tàn trần gian [E7] Dù anh và [Am] tôi ai sang [Em] giàu ai gian [G] khó Mai [D] xa kiếp con [G] người về [E7] với cát bụi [Am] mờ thì cũng [C] điều đôi tay [B7] trắng 2. Đời là phù [Em] du [D] ta sống hôm [Em] nay đâu biết về ngày mai sau [E7] Hãy dành cho [Am] nhau bao nhiêu [Em] niền vui đang [G] có Không [D] ganh ngét hận [G] thù chẳng [E7] gian dối lọc [Am] lừa vì kiếp [C] người sẽ vội [Em] qua ĐK: Người ơi hãy [G] nhớ ta là cát [C] bụi [E7] Sẽ về cát [Am] bụi thì xin [C] đừng toan tính thiệt [Em] hơn Đời như thoáng [D] mơ được mất ta đâu [G] ngờ Hỏi [E7] ai có bao [Am] giờ không trở [C] về cát bụi [Em] đâu 3. Cuộc đời là [Em] bao [D] hãy mến thương [Em] nhau với bằng tất cả con tim [E7] Để rồi một [Am] mai ta [Em] lìa xa nhân [G] thế Không [D] lo lắng ưu [G] buồn chẳng [E7] nối tiếc muộn [Am] phiền chuyện thế [C] sự nơi trần [Em] ai

Video hướng dẫn