1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cát bụi tình đời

Cuộn trang

1. Làm con [Em] người trong cuộc đời có bấy [G] nhiêu năm Ai vốn [Am] giàu sang ai vốn kiếp [C] bần hàn Ai lầu [D] cao tột đỉnh [B7] huy hoàng Ai dãi [Em] dầu một nắng hai [D] sương Mai lìa đời nhắm mắt xuôi [G] tay [B7] Còn gì [G] đâu thể sát không hồn Trong quan [F#7] tài vùi xuống huyệt [Bm] sâu Còn [E7] gì nào lợi quyền tướt uy [Am] danh Hay chỉ [D] là cát bụi [Em] hư vô ĐK: [C] Có nhiều [D] đêm trông giấc [G] mơ vùi Tôi mơ [B7] đời chẳng dối lừa [Em] nhau Người yêu người bằng lẽ sống con [Am] tim Nhân nghĩa [D] đời đẹp tựa như [G][B7] Bao lứa đôi tròn mộng Người yêu người không thù oán [G] hơn thua [B7] [C] Hỡi tình [D] nhân thấm thiết không [G] rời Đừng vì [B7] tiền phụ nghĩa phu [Em] thê Hay danh [C] lợi quyền tước cao [Am] sang Quên đi [D] tình bạn bè [G] xa xưa [B7] Ôi ước mơ ngọc ngà Biết bao giờ tìm được [Em] ai ơi [Am][B7] 2. Vì mai [Em] này khi giã từ kiếp sống [G] nhân sinh Bao người [Am] thương ai luyến nhớ [C] đời đời Bia mộ [D] kia ghi khắc tên [Bm] người Ôi lẽ [Em] thường chỉ bấy nhiêu [D] thôi Đua đòi nhiều chỉ khổ thêm [G] thôi [B7] Này bạn [G] ơi xin nhớ cho rằng Dù đường [F#7] đời vạn nẽo về [B7] đâu Cuộc đời [Em] mình là bụi cát xa [Am] xôi Thế gian [D] này chẳng phải [Em] riêng ai

Video hướng dẫn