Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cát bụi

Cuộn trang

1. Hạt bụi [Am] nào hóa kiếp thân tôi. Để một [Dm] mai vươn hình hài lớn [Am] dậy [E7] Ôi cát bụi tuyệt [Dm] vời Mặt trời [E7] soi một kiếp rong [E7] chơi Hạt bụi [Am] nào hóa kiếp thân tôi Để một [Dm] mai tôi về làm cát [Am] bụi [E7] Ôi cát bụi mệt [Dm] nhoài Tiếng động [E7] nào gõ nhịp không [Am] nguôi. ĐK: Bao nhiêu [A] năm làm kiếp con [E] người Chợt một [F#7] chiều tóc trắng như [Bm] vôi Lá [A] úa trên cao rụng [Bm] đầy Cho trăm [E7] năm vào chết một [A] ngày. 2. Mặt trời [Am] nào soi sáng tim tôi Để tình [Dm] yêu xay mòn thành đá [Am] cuội [E7]Xin úp mặt bùi [Dm] ngùi Từng ngày [E7] qua mỏi ngóng tin [E7] vui. Cụm rừng [Am] nào lá xác xơ cây Từ vực [Dm] sâu nghe lời mời đã [Am] dậy [E7] Ôi cát bụi phận [Dm] này Vết mực [E7] nào xóa bỏ không [Am] hay