Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cầu cho cha mẹ 4

Cuộn trang

[Em] Xin dâng lên [G] trời lời [Am] kinh đơn [Em][C] Xin dâng tuổi [D] thơ sống [G] bên cha [B7] mẹ Ai đếm [Em] được trời [Am] muôn ánh [B7] sao Cha với [Em] mẹ tình thương xiết [Am] bao Khi mưa [F] nắng gian [G] lao miệt [C] mài Khi thức [Em] trắng qua [Am] bao đêm [B7] dài Suối [Em] nguồn ơn cha [G] mẹ, suốt [C] đời xin không [Em] quên Nguyện tình yêu Thiên [B7] Chúa đến ở trong gia [Am] đình người [G] Cho cha với [Am] mẹ được bao phúc [B7] lành Đời dù bao gian [G] khó luôn tìm thấy niềm [B7] vui [C] Đẹp trong mái [B7] nhà bài ca thái [Em] hòa [Em] Xin cho bông [G] hồng nở [Am] trên tay [Em] cha [C] Xin cho lời [D] ca vút [G] trong tim [B7] mẹ Xin Chúa [Em] mở lòng [Am] con ấu [B7] thơ Thương cha [Em] mẹ đẹp như ước [Am] mơ Cho con [F] nhớ trên [G] con đường [C] tình Không ai [Em] quý hơn [Am] cha mẹ [B7] mình Đáp [Em] tình sao cho [G] đủ, suốt [C] đời xin không [Em] quên