1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cầu cho nhau 1

Phạm Vĩnh Sơn - Lời: Vũ Ngọc Báu
Nguồn: thanhcavietnam.net