Câu chuyện đầu năm

≣≣
1. Trên đường đi lễ xuân đầu [Em] năm
Qua một [Em] năm ruột rối tơ tằm
Năm mới nhiều ước vọng chờ [Am] mong
May nhiều rủi ít ngóng [D] trông
Vui cùng pháo đỏ rượu [B7] hồng.
2. Ta cùng nhau đón thêm mùa [Em] xuân
Xuân dù [Em] thay đổi biết bao lần
Xin khấn nguyện kết chặt tình [Am] thân
Quyên cành lộc những bâng [D] khâng
Năm [B7] nay chắc gặp tình [Em] quân.
ĐK: Xuân mang niềm tin [C] tới
Bao la nguồn yêu [D] mới
Như hoa mai nở phơi [G] phới
[Em] Thế gian thay nụ [C] cười
Đón [D] cho nhau cuộc [G] đời
Trên đất [C] mẹ vui khắp [B7] nơi.
Xuân gieo lộc khắp [G] chốn
Xuân đi rồi xuân [D] đến
Cho nhân gian đầy lưu [G] luyến
Đón thư nơi trận [C] tiền
Viết [D] thư thăm bạn [G] hiền
Một lời nguyện xin chớ [B7] quên.
3. Mong đầu năm cuối năm gặp [Em] may
Gia đình [Em] luôn hạnh phúc sum vầy
Trên bước đường danh lợi rồng [Am] mây
Duyên vừa đẹp ý đắm [D] say
Ôm [B7] nàng xuân đẹp vào [Em] tay.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)