Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Câu chuyện đầu năm

Cuộn trang

1. Trên đường đi lễ xuân đầu [Em] năm Qua một [Em] năm ruột rối tơ tằm Năm mới nhiều ước vọng chờ [Am] mong May nhiều rủi ít ngóng [D] trông Vui cùng pháo đỏ rượu [B7] hồng. 2. Ta cùng nhau đón thêm mùa [Em] xuân Xuân dù [Em] thay đổi biết bao lần Xin khấn nguyện kết chặt tình [Am] thân Quyên cành lộc những bâng [D] khâng Năm [B7] nay chắc gặp tình [Em] quân. ĐK: Xuân mang niềm tin [C] tới Bao la nguồn yêu [D] mới Như hoa mai nở phơi [G] phới [Em] Thế gian thay nụ [C] cười Đón [D] cho nhau cuộc [G] đời Trên đất [C] mẹ vui khắp [B7] nơi. Xuân gieo lộc khắp [G] chốn Xuân đi rồi xuân [D] đến Cho nhân gian đầy lưu [G] luyến Đón thư nơi trận [C] tiền Viết [D] thư thăm bạn [G] hiền Một lời nguyện xin chớ [B7] quên. 3. Mong đầu năm cuối năm gặp [Em] may Gia đình [Em] luôn hạnh phúc sum vầy Trên bước đường danh lợi rồng [Am] mây Duyên vừa đẹp ý đắm [D] say Ôm [B7] nàng xuân đẹp vào [Em] tay.