1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Câu hò bên bờ Hiền Lương

Cuộn trang

Bên ven bờ Hiền [G] Lương, chiều [Em] nay ra đứng trông [G] về Mắt [Am] đượm tình [G] quê, mắt [Am] đượm tình [D7] quê [G] Xa xa đoàn thuyền [Em] nan, buồm [Am] căng theo gió xuôi [D7] dòng Bỗng [C] trong sương [A7] mờ, không gian [D7] trầm lặng nghe câu [G] hò Hò [Em] ơi, [D7] ơi thuyền [G] ơi, thuyền [Em] ơi có nhớ bến [C] chăng Bến [Am] thì một [D7] dạ khăng [Bm] khăng đợi [Em] thuyền Nhắn [C] ai xin giữ câu [Am] nguyền Trong [C] cơn bão [D7] tố vững bền lòng [G] son [G] Ơi, câu hò chiều nay [Em] sao nghe nặng tình [G] ai Hay là anh bên [Eb] ấy trong phút [D7] giây nhớ nhung trào [G] sôi Gởi [G] niềm tin theo [Eb] gió qua mấy [G] câu thiết [D7] tha hò [G] ơi! Trông qua rặng Trường [G] Sơn, miền [Em] quê xa khuất chân [G] trời Mây [Am] lặng lờ [G] trôi, mây [Am] đen lặng lờ [D7] trôi [G] Xa xa một đàn [Em] chim, rẻ [Am] mây dang cánh lưng [D7] trời Hỡi [C] chim hãy [A7] dừng cho ta [D7] gửi đến phương xa [G] vời Hò [Em] ơi, [D7] ơi dù [G] cho, dù [Em] cho bến cách sông [C] ngăn Dễ [Am] gì chặn [D7] được duyên [Bm] anh với [Em] nàng Rẻ [C] mây cho sáng trăng [Am] vàng Khai [C] sông nối [D7] bến cho nàng về [G] anh [G] Ơi câu hò chiều nay, [Em] tôi mang nặng tình [G] ai Nơi miền quê xa [Eb] vắng em có [D7] nghe thấu cho lòng [G] anh Tình [G] này ta xây [Eb] đắp nên thủy [G] chung không [D7] bao giờ [G] phai!

Video hướng dẫn