1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Câu hò bên bờ Hiền Lương

Hoàng Hiệp , Đằng Giao
Câu hò bên bờ Hiền Lương
Nguồn: hopamviet.com