1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cầu tre kỷ niệm

Cuộn trang

1. Trường [C] tan, em [G7] về anh thẫn [C] thờ Cặp [Am] da, trang [D7] vở cùng mộng [G] mơ Tảng [Dm] đá bến [Em] đò hẹn [Dm] hò chim líu [G] lo Bướm [Em] ong bay nhởn [G] nhơ dệt [Dm] thơ êm áo học [G7] trò. 2. Trường [C] tan, em [G7] về hoa nắng [C] nhiều Hàng [Am] cau, dây [D7] trầu cũng ngừng [G] leo Cầu [Dm] tre, lắc [Em] lẻo gập [Dm] ghềnh anh khó [G] đi Trót yêu nên cứ theo cầu [G7] tre xin hiểu thân [C] nghèo. ĐK: Hè [C] đến ve kêu nghe [Em] rã rời Trường [Dm] lớp chia [Em] tay không [Am] tiếng cười Nhặt chùm [Em] phượng rơi chẳng còn [Dm] ai chơi hoa ép [G] thư hồng. Hè [C] đến ve kêu thêm [Em] rối bời Tình [Dm] đã bay [Em] cao theo [Am] cảnh đời Một người [Em] yên vui, một người [Dm] chơi vơi em nỡ [G] quên lời. 3. Trường [C] tan, bây [G7] giờ em vắng [C] rồi Cặp [Am] da, trang [D7] vở cũng mồ [G] côi Tảng [Dm] đá, bến [Em] đò, ngõ [Dm] về sao lẻ [G] loi Bóng mây soi nước trôi cầu [G7] tre lắt lẻo, anh [C] buồn.

Video hướng dẫn