1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cầu xin với Mẹ La Vang

Phạm Vĩnh Sơn
Nguồn: thanhcavietnam.net