highlight chords
1. [Am] Heartache, heartache, [Em] heart was gold
[Dm] All it had you [Am] instant cold
Lonely, lonely [Em] wasted years
[Dm] You're a winner with bad [Am] souvenirs
[F] You're a hero, [C] you're a man
[Dm] You're a winner, [G] take my hand
Chorus:
'Cause you are [Am] young
You will [Em] always be so [Am] strong
Hold on [Em] tight to your dreams, hold [G] on
You are [Dm] right, don't give [G] up (Baby, baby, baby)
'Cause you are [Am] young
You are [G] right and you are [Am] wrong
You are a [G] hero, next day you're done
So hold [Dm] on to your [G] dreams
2. [Am] All or nothing [Em] you can give
[Dm] Live your life, [Am] love to live
Oh man, oh man, [Em] feel the night
[Dm] Strong enough till the [Am] morning light
[F] You're a hero, [C] you're a man
[Dm] You're too tough to [G] lose this game
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cause you are young

Dieter Bohlen
1. [Am] Heartache, heartache, [Em] heart was gold
[Dm] All it had you [Am] instant cold
Lonely, lonely [Em] wasted years
[Dm] You're a winner with bad [Am] souvenirs
[F] You're a hero, [C] you're a man
[Dm] You're a winner, [G] take my hand
Chorus:
'Cause you are [Am] young
You will [Em] always be so [Am] strong
Hold on [Em] tight to your dreams, hold [G] on
You are [Dm] right, don't give [G] up (Baby, baby, baby)
'Cause you are [Am] young
You are [G] right and you are [Am] wrong
You are a [G] hero, next day you're done
So hold [Dm] on to your [G] dreams
2. [Am] All or nothing [Em] you can give
[Dm] Live your life, [Am] love to live
Oh man, oh man, [Em] feel the night
[Dm] Strong enough till the [Am] morning light
[F] You're a hero, [C] you're a man
[Dm] You're too tough to [G] lose this game

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com