highlight chords
Cùng nhau [B]trèo lên quán dốc lốc ca lốc cốc [D#m]tìm gốc cây đa. [C#m]
nghỉ chân [B]têm 3 miếng trầu [E]gối đầu tay không [C#m]để ngắm sao trời. [F#]
nhà ai [B]có con chim khách lách ca lách cách [D#m]tìm đến chim kêu. [C#m]
rằng a có 3 cô nàng [E]má đỏ môi hồng [F#]chúm chím đồng tiền. [B]
hỏi cây [E]đa sao vắng gió [C#m]mỗi khi đêm về [E]tang tình tình tang. [F#]
gốc đa [D#m]nghiêng bóng đầu làng [C#m]nối dây [E]tơ hồng [F#]để ai ngóng trông. [B]
rằng ai [E]đi qua quán dốc [C#m]nhớ chân quay về [E]têm miếng trầu cay. [F#]
gốc đa [B]soi bóng từng ngày [C#m]đợi ai [F#]ai chờ đợi ai. [B]
cây đa [B]chờ [E]mắt em [B]buồn [F#]tang tình [E]tang tính [C#m]tình tang. [B]
cây đa [B]buồn [E]mắt em [B]chờ [F#]tang tình [E]tang tính [F#]tình tang. [B]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cây Đa Quán Dốc

Quang Vinh
Cùng nhau [B]trèo lên quán dốc lốc ca lốc cốc [D#m]tìm gốc cây đa. [C#m]
nghỉ chân [B]têm 3 miếng trầu [E]gối đầu tay không [C#m]để ngắm sao trời. [F#]
nhà ai [B]có con chim khách lách ca lách cách [D#m]tìm đến chim kêu. [C#m]
rằng a có 3 cô nàng [E]má đỏ môi hồng [F#]chúm chím đồng tiền. [B]
hỏi cây [E]đa sao vắng gió [C#m]mỗi khi đêm về [E]tang tình tình tang. [F#]
gốc đa [D#m]nghiêng bóng đầu làng [C#m]nối dây [E]tơ hồng [F#]để ai ngóng trông. [B]
rằng ai [E]đi qua quán dốc [C#m]nhớ chân quay về [E]têm miếng trầu cay. [F#]
gốc đa [B]soi bóng từng ngày [C#m]đợi ai [F#]ai chờ đợi ai. [B]
cây đa [B]chờ [E]mắt em [B]buồn [F#]tang tình [E]tang tính [C#m]tình tang. [B]
cây đa [B]buồn [E]mắt em [B]chờ [F#]tang tình [E]tang tính [F#]tình tang. [B]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com