1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cây đàn guitar của tôi

Cuộn trang

 

Cây [Dm]...đàn Ghita của tôi
nước sơn[Am] cũ màu thời gian
Cây đàn [Dm]...Ghita của tôi
đứng âm[Am]... thầm nơi góc nhà
Đứng im chờ tôi góc nhà
Chờ tôi [C]...cao hứng, hát[F] cho đời vui
[Am]...na nà na
Hát cho [Dm]buồn vơi
Ná na [Am] nà na

Cây đàn(Dm...) Ghita của tôi
Dẫu cho sơn[Am]... bong, phím mòn
Cây đàn[Dm]... Ghita cần cong
Nốt đông[Am]..., nốt tây, nốt tịt
Dẫu tay[Dm]... đàn tôi rất tệ
Mà sao [F]....tôi thấy, thấy [G]...sao buồn vơi
Téo teo tèo teo
Thấy sao đời vui
Tén ten tèn ten
  ( Đang cập nhật )
Nhớ những năm xưa lúc gian nan cùng nhau.
Bước muôn tầm xa, bước tới xa xôi ước mơ.
Nhớ lúc quanh ta bao bạn thân cùng nhau hát vang lời ca.
Tiếng hát quên bao âu lo.

Cây đàn Ghita của tôi
Hát bao lời yêu mỗi ngày
Cây đàn Ghita bạn thân
Hát chia vời bao khó nhọc
Dẫu tay đàn tôi rất tệ
Đàn lên tôi thấy, thấy yêu đời sao
Thấy sao đời yêu, tén ten tèn ten

Đàn lên tôi thấy tôi là David Gilmour
Đàn lên tôi thấy tôi là Mark Knopfler
Đàn lên tôi thấy tôi là Eric Clapton
Đàn lên tôi thấy.... thấy tôi là TÔI.

Video hướng dẫn