Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cây đàn sinh viên

Cuộn trang

1. [Em] Đời sinh viên có cây [D] đàn [Em] guitar [Em] Đàn ngân lên chúng ta [D] cùng hòa [G] ca [Am] Có anh bạn xa [Em] nhà [Am] Có cô bạn nhớ [G] cha [G] Cất vang cùng lời [Em] ca. 2. [Em] Đời sinh viên quý cây [D] đàn [Em] guitar [Em] Nhờ guitar mới quen [D] nàng mời [G] ca [G] Buông tiếng đàn, tang [D] tình tang [G] tính [Am] Hát lên bài nhớ [Em] thương [D] Thương mến tình đồng [Em] hương. ĐK: [C] Đời sinh viên, sống [D] trong tình bạn [G] thân [A] Khi anh thấy buồn tôi [D] nâng phím [Em] đàn [A] Tính tang tình tình [G] tang [C] Cùng dắt nhau qua những ngày gian [Em] khó [C] Cùng dắt nhau qua quãng [D] đời sinh [Em] viên. [C] Rồi mai đây, bước [D] danh lợi phồn [G] hoa [A] Khi nghe tiếng đàn ta [Em] nhớ năm nào [A] Thức suốt đêm dài những [G] ngày thi đến [C] Giờ nhớ nhau, nhớ [D] nhau thật [G] nhiều [C] Giờ nhớ nhau, ta ôm [D] đàn [Em] guitar.