Cây đàn sinh viên

≣≣
1. [Em] Đời sinh viên có cây [D] đàn [Em] guitar
[Em] Đàn ngân lên chúng ta [D] cùng hòa [G] ca
[Am] Có anh bạn xa [Em] nhà
[Am] Có cô bạn nhớ [G] cha
[G] Cất vang cùng lời [Em] ca.
2. [Em] Đời sinh viên quý cây [D] đàn [Em] guitar
[Em] Nhờ guitar mới quen [D] nàng mời [G] ca
[G] Buông tiếng đàn, tang [D] tình tang [G] tính
[Am] Hát lên bài nhớ [Em] thương
[D] Thương mến tình đồng [Em] hương.
ĐK: [C] Đời sinh viên, sống [D] trong tình bạn [G] thân
[A] Khi anh thấy buồn tôi [D] nâng phím [Em] đàn
[A] Tính tang tình tình [G] tang
[C] Cùng dắt nhau qua những ngày gian [Em] khó
[C] Cùng dắt nhau qua quãng [D] đời sinh [Em] viên.
[C] Rồi mai đây, bước [D] danh lợi phồn [G] hoa
[A] Khi nghe tiếng đàn ta [Em] nhớ năm nào
[A] Thức suốt đêm dài những [G] ngày thi đến
[C] Giờ nhớ nhau, nhớ [D] nhau thật [G] nhiều
[C] Giờ nhớ nhau, ta ôm [D] đàn [Em] guitar.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)