1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cây đàn Thập Giá

Lê Việt Dũng
Nguồn: thanhcavietnam.net