highlight chords
[Am] Chiều dần buông màu [Dm] tím
Vẳng bên [F] sông lời [E7] hát êm [Am] đềm
Hoà với tiếng đàn [Dm] đêm
Trập trùng [F] bay về xa [G] phía chân [C] trời.
Cất tiếng [A7] hát bước chân [Dm] đi
Cùng ngồi [F] bên hàng thuỳ [G] dương mờ in [E7] bóng
[Am] Nhìn bầu trời sao lấp [Dm] lánh
Nói với [E7] nhau lời nói tâm [Am] tình.
Nhìn mấy [A7] cánh hoa trắng [Dm] rơi
Lòng ngập [G] ngừng
Nghe trái tim bồi [C] hồi
[Am] Này, cành thuỳ dương yêu [Dm] mến
Biết chăng [E7] em vì cớ sao [Am] buồn.
----
1. Вечер тихой песнею над рекой плывет
Дальними зарницами светится завод
Где-то поезд катится точками огня
Где-то под рябинушкой парни ждут меня.
(Припев)
Ой рябина кудрявая, белые цветы
Ой рябина, рябинушка, что взгрустнула ты.
2. Лишь гудки певучие смолкнут над водой
Я иду к рябинушке тропкою крутой.
Треплет под кудрявою ветер без конца
Справа кудри токаря, слева - кузнеца.
(Припев).
3. Днём в цеху короткие встречи горячи
А сойдемся вечером - сядем и молчим.
Смотрят звёзды летние молча на парней
И не скажут ясные, кто из них милей.
(Припев).
4. Кто из них желаннее, руку сжать кому
Сердцем растревоженным так и не пойму
Оба парня смелые, оба хороши
Милая рябинушка, сердцу подскажи.
(Припев).
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cây thùy dương

Nhạc Nga
[Am] Chiều dần buông màu [Dm] tím
Vẳng bên [F] sông lời [E7] hát êm [Am] đềm
Hoà với tiếng đàn [Dm] đêm
Trập trùng [F] bay về xa [G] phía chân [C] trời.
Cất tiếng [A7] hát bước chân [Dm] đi
Cùng ngồi [F] bên hàng thuỳ [G] dương mờ in [E7] bóng
[Am] Nhìn bầu trời sao lấp [Dm] lánh
Nói với [E7] nhau lời nói tâm [Am] tình.
Nhìn mấy [A7] cánh hoa trắng [Dm] rơi
Lòng ngập [G] ngừng
Nghe trái tim bồi [C] hồi
[Am] Này, cành thuỳ dương yêu [Dm] mến
Biết chăng [E7] em vì cớ sao [Am] buồn.
----
1. Вечер тихой песнею над рекой плывет
Дальними зарницами светится завод
Где-то поезд катится точками огня
Где-то под рябинушкой парни ждут меня.
(Припев)
Ой рябина кудрявая, белые цветы
Ой рябина, рябинушка, что взгрустнула ты.
2. Лишь гудки певучие смолкнут над водой
Я иду к рябинушке тропкою крутой.
Треплет под кудрявою ветер без конца
Справа кудри токаря, слева - кузнеца.
(Припев).
3. Днём в цеху короткие встречи горячи
А сойдемся вечером - сядем и молчим.
Смотрят звёзды летние молча на парней
И не скажут ясные, кто из них милей.
(Припев).
4. Кто из них желаннее, руку сжать кому
Сердцем растревоженным так и не пойму
Оба парня смелые, оба хороши
Милая рябинушка, сердцу подскажи.
(Припев).

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com