1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cây thùy dương

Cuộn trang

[Am] Chiều dần buông màu [Dm] tím Vẳng bên [F] sông lời [E7] hát êm [Am] đềm Hoà với tiếng đàn [Dm] đêm Trập trùng [F] bay về xa [G] phía chân [C] trời. Cất tiếng [A7] hát bước chân [Dm] đi Cùng ngồi [F] bên hàng thuỳ [G] dương mờ in [E7] bóng [Am] Nhìn bầu trời sao lấp [Dm] lánh Nói với [E7] nhau lời nói tâm [Am] tình. Nhìn mấy [A7] cánh hoa trắng [Dm] rơi Lòng ngập [G] ngừng Nghe trái tim bồi [C] hồi [Am] Này, cành thuỳ dương yêu [Dm] mến Biết chăng [E7] em vì cớ sao [Am] buồn. ---- 1. Вечер тихой песнею над рекой плывет Дальними зарницами светится завод Где-то поезд катится точками огня Где-то под рябинушкой парни ждут меня. (Припев) Ой рябина кудрявая, белые цветы Ой рябина, рябинушка, что взгрустнула ты. 2. Лишь гудки певучие смолкнут над водой Я иду к рябинушке тропкою крутой. Треплет под кудрявою ветер без конца Справа кудри токаря, слева - кузнеца. (Припев). 3. Днём в цеху короткие встречи горячи А сойдемся вечером - сядем и молчим. Смотрят звёзды летние молча на парней И не скажут ясные, кто из них милей. (Припев). 4. Кто из них желаннее, руку сжать кому Сердцем растревоженным так и не пойму Оба парня смелые, оба хороши Милая рябинушка, сердцу подскажи. (Припев).

Video hướng dẫn