1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cây trúc xinh

Cuộn trang

Am F C C
1. Cây (i) trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc
Am C Am
Qua (i) lối nọ (i) như bờ ao
F C D
Chị Hai xinh tang tình là chị Hai đứng
Am D Em 
đứng nơi nào qua lối như cũng xinh (láy)

2. Cây (i) trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc
Qua (i) lối nọ (i) như bên đình
Chị Hai xinh tang tình là chị Hai đứng
đứng một mình qua lối như cũng xinh (láy)

3. Cây (i) trúc xinh, tang tình là cây trúc mọc
Qua (i) lối nọ (i) cơn mưa rào 
Lòng tôi yêu tang tình là chị Hai có
có dạ nào qua lối như làm ngơ (láy)

Video hướng dẫn