1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cây trúc xinh

Cuộn trang

[Am] Cây trúc xinh, tang [C] tình là cây trúc [E] mọc [Am] Qua lối [Em] nọ như bờ [Am] ao Chị hai xinh tang [C] tình là chị hai [D] đứng Đứng một [Am] mình qua [D] lối như cũng [E] xinh [D] Đứng một [Am] mình qua [D] lối như càng [E] xinh [Am] Cây trúc xinh, tang [C] tình là cây trúc [E] mọc [Am] Qua lối [Em] nọ như bờ [Am] ao Chị hai xinh tang [C] tình là chị hai [D] đứng Đứng nơi [Am] nào qua [D] lối như cũng [E] xinh [D] Đứng một [Am] mình qua [D] lối như càng [E] xinh

Video hướng dẫn