1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cây Vả Khô Cằn

Nguyễn Bách
Nguồn: catruong.com