1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cây Vỹ Cầm

Cuộn trang

Cây vĩ [Am]cầm, đã câm [C]lặng [Fadd9]từ [F]lâu. Con còn [Dm]nhớ khi chai [Em]sạn chưa hôn lên tay [E7]cha. Cây vĩ [Am]cầm vẫn ngân [C]nga, hằng [F]đêm. Bay mãi [Dm]vào một thời ấu [E7]thơ là cây vĩ [Am]cầm. Trời nổi bao giông [E7]bão. Bao tháng năm [G]kiếp người [Dm]vẫn còn với [E7]cha. Cây vĩ [Am]cầm. Bao [Am]năm tim [G]cha cuốn bao [F]dung vào tim [C]con. Nồng [Dm]nàn yêu [G]thương chuông ngân [F]lên cao [E7]vút. Đã [Am]lớn theo [G]con những vết [F]chai sần tay [C]cha. Tâm [Dm]hồn cha [F]cháy lên bừng [E7]trong mắt [G]con [F]hy [Am]vọng. Cây vĩ [Am]cầm, đã câm [C]lặng [Fadd9]từ [F]lâu. Con còn [Dm]nhớ khi chai [Em]sạn chưa hôn lên tay [E7]cha. Cây vĩ [Am]cầm vẫn ngân [C]nga, hằng [F]đêm. Bay mãi [Dm]vào một thời [E7]ấu thơ là cây vĩ [Am]cầm. Trời nổi bao giông [E7]bão. Bao tháng năm [G]kiếp người [Dm]vẫn còn với [E7]cha. Cây vĩ [Am]cầm. Nước [Am]mắt con [G]rơi thánh thót như [F]đán năm [C]xưa. Đôi tay [Dm]thăng [G]hoa gửi buồn theo năm [F]tháng [E7]. Réo [Am]rắc du [G]dương những âm vang [F]ngày thanh [C]xuân. Cung [Dm]đàn con [F]cất lên [E7]hồi sinh trái [G]tim [F][Am]cầm. Vì con [Dm]cha đã [Am]bán một nửa linh [C]hồn cây vĩ [Am]cầm. Cha [G]hằng dấu [C]yêu. Vì con [Dm]cha [Am]đã hoá cây bàng [C]ra hoa ngồi [Am]xiêu vẹo Hiên [G]nhà ngóng [C]trông. [Dm]Tiếng [Am][F]cầm [Am]du dương Mùa [Dm]xuân [Am]trôi đi [F]thu sang [Am]cuối hạ Cây [Am]bàng [G]rụng lá [C]mùa đông Thời [Dm]gian [Am]cứ trôi [F]cha tôi [Am]cứ già Cây [Am]đàn [G]chẳng thấy [E7]về đâu

Video hướng dẫn