highlight chords
Cây vĩ [Am]cầm, đã câm [C]lặng [Fadd9]từ [F]lâu.
Con còn [Dm]nhớ khi chai [Em]sạn chưa hôn lên tay [E7]cha.
Cây vĩ [Am]cầm vẫn ngân [C]nga, hằng [F]đêm.
Bay mãi [Dm]vào một thời ấu [E7]thơ là cây vĩ [Am]cầm.
Trời nổi bao giông [E7]bão.
Bao tháng năm [G]kiếp người [Dm]vẫn còn với [E7]cha.
Cây vĩ [Am]cầm.
Bao [Am]năm tim [G]cha cuốn bao [F]dung vào tim [C]con.
Nồng [Dm]nàn yêu [G]thương chuông ngân [F]lên cao [E7]vút.
Đã [Am]lớn theo [G]con những vết [F]chai sần tay [C]cha.
Tâm [Dm]hồn cha [F]cháy lên bừng [E7]trong mắt [G]con [F]hy [Am]vọng.
Cây vĩ [Am]cầm, đã câm [C]lặng [Fadd9]từ [F]lâu.
Con còn [Dm]nhớ khi chai [Em]sạn chưa hôn lên tay [E7]cha.
Cây vĩ [Am]cầm vẫn ngân [C]nga, hằng [F]đêm.
Bay mãi [Dm]vào một thời [E7]ấu thơ là cây vĩ [Am]cầm.
Trời nổi bao giông [E7]bão.
Bao tháng năm [G]kiếp người [Dm]vẫn còn với [E7]cha.
Cây vĩ [Am]cầm.
Nước [Am]mắt con [G]rơi thánh thót như [F]đán năm [C]xưa.
Đôi tay [Dm]thăng [G]hoa gửi buồn theo năm [F]tháng [E7].
Réo [Am]rắc du [G]dương những âm vang [F]ngày thanh [C]xuân.
Cung [Dm]đàn con [F]cất lên [E7]hồi sinh trái [G]tim [F][Am]cầm.
Vì con [Dm]cha đã [Am]bán một nửa linh [C]hồn cây vĩ [Am]cầm.
Cha [G]hằng dấu [C]yêu.
Vì con [Dm]cha [Am]đã hoá cây bàng [C]ra hoa ngồi [Am]xiêu vẹo
Hiên [G]nhà ngóng [C]trông.
[Dm]Tiếng [Am][F]cầm [Am]du dương
Mùa [Dm]xuân [Am]trôi đi [F]thu sang [Am]cuối hạ
Cây [Am]bàng [G]rụng lá [C]mùa đông
Thời [Dm]gian [Am]cứ trôi [F]cha tôi [Am]cứ già
Cây [Am]đàn [G]chẳng thấy [E7]về đâu
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cây Vỹ Cầm

Lê Yến Hoa
Cây vĩ [Am]cầm, đã câm [C]lặng [Fadd9]từ [F]lâu.
Con còn [Dm]nhớ khi chai [Em]sạn chưa hôn lên tay [E7]cha.
Cây vĩ [Am]cầm vẫn ngân [C]nga, hằng [F]đêm.
Bay mãi [Dm]vào một thời ấu [E7]thơ là cây vĩ [Am]cầm.
Trời nổi bao giông [E7]bão.
Bao tháng năm [G]kiếp người [Dm]vẫn còn với [E7]cha.
Cây vĩ [Am]cầm.
Bao [Am]năm tim [G]cha cuốn bao [F]dung vào tim [C]con.
Nồng [Dm]nàn yêu [G]thương chuông ngân [F]lên cao [E7]vút.
Đã [Am]lớn theo [G]con những vết [F]chai sần tay [C]cha.
Tâm [Dm]hồn cha [F]cháy lên bừng [E7]trong mắt [G]con [F]hy [Am]vọng.
Cây vĩ [Am]cầm, đã câm [C]lặng [Fadd9]từ [F]lâu.
Con còn [Dm]nhớ khi chai [Em]sạn chưa hôn lên tay [E7]cha.
Cây vĩ [Am]cầm vẫn ngân [C]nga, hằng [F]đêm.
Bay mãi [Dm]vào một thời [E7]ấu thơ là cây vĩ [Am]cầm.
Trời nổi bao giông [E7]bão.
Bao tháng năm [G]kiếp người [Dm]vẫn còn với [E7]cha.
Cây vĩ [Am]cầm.
Nước [Am]mắt con [G]rơi thánh thót như [F]đán năm [C]xưa.
Đôi tay [Dm]thăng [G]hoa gửi buồn theo năm [F]tháng [E7].
Réo [Am]rắc du [G]dương những âm vang [F]ngày thanh [C]xuân.
Cung [Dm]đàn con [F]cất lên [E7]hồi sinh trái [G]tim [F][Am]cầm.
Vì con [Dm]cha đã [Am]bán một nửa linh [C]hồn cây vĩ [Am]cầm.
Cha [G]hằng dấu [C]yêu.
Vì con [Dm]cha [Am]đã hoá cây bàng [C]ra hoa ngồi [Am]xiêu vẹo
Hiên [G]nhà ngóng [C]trông.
[Dm]Tiếng [Am][F]cầm [Am]du dương
Mùa [Dm]xuân [Am]trôi đi [F]thu sang [Am]cuối hạ
Cây [Am]bàng [G]rụng lá [C]mùa đông
Thời [Dm]gian [Am]cứ trôi [F]cha tôi [Am]cứ già
Cây [Am]đàn [G]chẳng thấy [E7]về đâu

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com