1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cha chồng nàng dâu

Cuộn trang

1. Con sáo sang [Dm] sông, cớ [C] sao sáo buồn như [Dm] thế Con sáo sang [Bb] sông con [D7] sáo về với nhà [Gm] chồng Chỉ vì không [C] môn đăng hộ đối [F] để nay phải [Am] nghe lời cay đắng [Bb] Bởi do cha [C] chồng không [Am] muốn nàng về làm [Dm] dâu. 2. Ai cũng chê [Dm] bai, dèm [C] pha mẹ chồng nàng [Dm] dâu Ai có hay [Bb] đâu, trái [D7] ngang nàng dâu cha [Gm] chồng Chén cơm chứa [C] chan dòng nước mắt [F] Tuổi thân bíêt [Am] ai cùng chia sớt [Bb] Nhớ sao quê [C] nghèo con [Am] sáo khóc thầm từng [Dm] đêm ĐK: Nàng dâu cha [Dm] chồng con [C] sáo trách phận mình [F] ơi [Dm] Buồn đau đắng [Gm] cay, nào [C] ai hiểu cho nỗi [F] lòng [Dm] Người đời nhìn [Am] vô chỉ [C] thấy sáo cười mà [Am] thôi Nào ai thấy [C] đâu nước [Am] mắt sáo khi đêm [Dm] về Nàng dâu cha [Dm] chồng, con [C] sáo trách phận rủi [F] may [Dm] Đời ai cũng [Gm] mơ, giàu [C] sang có đâu vui [F][Dm] Dù nghèo mồng [Am] tơ, tình [C] nghĩa gia đình đậm [Am] sâu Đừng như con [C] sáo, khóc [Am] than nàng dâu cha [Dm] chồng!

Video hướng dẫn