1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cha gọi con từ ngàn xưa

Phạm Trung - Thơ: Lm. Nguyễn Tầm Thường
Nguồn: thanhcavietnam.net