1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cha Và Thầy

Cuộn trang

[G] [C] [F] [G] [C]... Khi con bé thơ [C]cha đã sống [G]tháng năm xa [Am]nhà Con hỏi mẹ [F]rằng cha đi [Dm]đâu mẹ hiền [G]từ cha xây đất [C]nước Rồi con đã lớn [F]cũng có [F]công trình cha [G]xây ngọn lửa hoài [C]bão Thắp sáng [F]con đường con [G]đi Khi con lớn khôn [C]con đã [G]khắc tên cùng giao [Am]thong Những người cha [F]đã chắp cánh [Dm]cho những ước [G]mơ Rồi con đã [F]lớn cũng có [F]công trình cha [G]xây ngọn lửa hoài bão [C]Thắp sáng [Dm]con đường con [G]đi Dù mưa hay [F]nắng nét phấn trắng [F]cha dạy cho [G]con Xây những con đường [C]xây những cây [F]cầu nối những bờ [G]vui Dù sương hay [F]gió có xóa [F]hết tuổi đời thanh [G]xuân Con mãi tự hào [C]con mãi tin rằng [F]mãi là người [G]con Của trường Giao [C]Thông Rồi một ngày mai [C]con sẽ [G]đến nơi chân [Am]trời Xây những cây cầu [C]xây những con [F]đường nối những bờ [G]vui Dù mưa hay [F]nắng nét phấn trắng [F]cha dạy cho [G]con Xây những con [F]đường xây những cây [C]cầu nối những bờ [G]vui Dù sương hay [F]gió có xóa [F]hết tuổi đời thanh [C]xuân Con mãi tự hào [C]con mãi tin [F]rằng mãi là người [G]con… Dù mưa hay [F]nắng nét phấn trắng [F]cha dạy cho [G]con Xây những con đường [C]xây những cây cầu [F]nối những bờ [G]vui Dù sương hay gió [F]có xóa hết [F]tuổi đời thanh [G]xuân Con mãi tự hào [C]con mãi tin rằng [F]mãi là người [G]con… Con mãi tự [F]hào con mãi tin rằng [F]mãi là người [G]con… Của trường Giao [C]Thông

Video hướng dẫn