highlight chords
[G] [C] [F] [G] [C]...
Khi con bé thơ [C]cha đã sống [G]tháng năm xa [Am]nhà
Con hỏi mẹ [F]rằng cha đi [Dm]đâu mẹ hiền [G]từ cha xây đất [C]nước
Rồi con đã lớn [F]cũng có [F]công trình cha [G]xây
ngọn lửa hoài [C]bão Thắp sáng [F]con đường con [G]đi
Khi con lớn khôn [C]con đã [G]khắc tên cùng giao [Am]thong
Những người cha [F]đã chắp cánh [Dm]cho những ước [G]mơ
Rồi con đã [F]lớn cũng có [F]công trình cha [G]xây
ngọn lửa hoài bão [C]Thắp sáng [Dm]con đường con [G]đi
Dù mưa hay [F]nắng nét phấn trắng [F]cha dạy cho [G]con
Xây những con đường [C]xây những cây [F]cầu nối những bờ [G]vui
Dù sương hay [F]gió có xóa [F]hết tuổi đời thanh [G]xuân
Con mãi tự hào [C]con mãi tin rằng [F]mãi là người [G]con
Của trường Giao [C]Thông
Rồi một ngày mai [C]con sẽ [G]đến nơi chân [Am]trời
Xây những cây cầu [C]xây những con [F]đường nối những bờ [G]vui
Dù mưa hay [F]nắng nét phấn trắng [F]cha dạy cho [G]con
Xây những con [F]đường xây những cây [C]cầu nối những bờ [G]vui
Dù sương hay [F]gió có xóa [F]hết tuổi đời thanh [C]xuân
Con mãi tự hào [C]con mãi tin [F]rằng mãi là người [G]con…
Dù mưa hay [F]nắng nét phấn trắng [F]cha dạy cho [G]con
Xây những con đường [C]xây những cây cầu [F]nối những bờ [G]vui
Dù sương hay gió [F]có xóa hết [F]tuổi đời thanh [G]xuân
Con mãi tự hào [C]con mãi tin rằng [F]mãi là người [G]con…
Con mãi tự [F]hào con mãi tin rằng [F]mãi là người [G]con…
Của trường Giao [C]Thông
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cha Và Thầy

Trần Lập
[G] [C] [F] [G] [C]...
Khi con bé thơ [C]cha đã sống [G]tháng năm xa [Am]nhà
Con hỏi mẹ [F]rằng cha đi [Dm]đâu mẹ hiền [G]từ cha xây đất [C]nước
Rồi con đã lớn [F]cũng có [F]công trình cha [G]xây
ngọn lửa hoài [C]bão Thắp sáng [F]con đường con [G]đi
Khi con lớn khôn [C]con đã [G]khắc tên cùng giao [Am]thong
Những người cha [F]đã chắp cánh [Dm]cho những ước [G]mơ
Rồi con đã [F]lớn cũng có [F]công trình cha [G]xây
ngọn lửa hoài bão [C]Thắp sáng [Dm]con đường con [G]đi
Dù mưa hay [F]nắng nét phấn trắng [F]cha dạy cho [G]con
Xây những con đường [C]xây những cây [F]cầu nối những bờ [G]vui
Dù sương hay [F]gió có xóa [F]hết tuổi đời thanh [G]xuân
Con mãi tự hào [C]con mãi tin rằng [F]mãi là người [G]con
Của trường Giao [C]Thông
Rồi một ngày mai [C]con sẽ [G]đến nơi chân [Am]trời
Xây những cây cầu [C]xây những con [F]đường nối những bờ [G]vui
Dù mưa hay [F]nắng nét phấn trắng [F]cha dạy cho [G]con
Xây những con [F]đường xây những cây [C]cầu nối những bờ [G]vui
Dù sương hay [F]gió có xóa [F]hết tuổi đời thanh [C]xuân
Con mãi tự hào [C]con mãi tin [F]rằng mãi là người [G]con…
Dù mưa hay [F]nắng nét phấn trắng [F]cha dạy cho [G]con
Xây những con đường [C]xây những cây cầu [F]nối những bờ [G]vui
Dù sương hay gió [F]có xóa hết [F]tuổi đời thanh [G]xuân
Con mãi tự hào [C]con mãi tin rằng [F]mãi là người [G]con…
Con mãi tự [F]hào con mãi tin rằng [F]mãi là người [G]con…
Của trường Giao [C]Thông

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com