1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chắc Ai Đó Sẽ Về (English Version)

Cuộn trang

[C]I'm looking back, [G]searching for past [Am]The past when I called you [Em]mine Can I [F]bring back that [G]time When you and [Em]I were just [Am]fine Once [F]again I'm trying to reach out for [G]you [C]Can't hide those tears, [G]streaming down my face So [Am]tell me what do I [Em]do [F]All the love words you [G]say You let the [Em]rain wash [Am]away Leaving [F]me all alone with this [G]pain CHORUS: [C]You are so far, I [G]know you're too far Even [Am]though I'm still waiting for [Em]dreams to come true I still [F]wait for the [G]rain to wash [Em]away all the [Am]pain In this [F]darkness I can't find the [G]way to escape [C]I miss you much, I [G]miss you so much Are you [Am]somewhere just sitting and [Em]thinking of me [F]Hope you find your way back home [Am]Hope you find the way back to [Em]me DO you [F]still feel the way that I [G]do? I miss [C]you ------------ [C]Can't hide those tears, [G]streaming down my face So [Am]tell me what do I [Em]do [F]All the love words you [Em]say You let the [Em]rain wash [Am]away Leaving [F]me all alone with this [G]pain CHORUS: [C]You are so far, I [G]know you're too far Even [Am]though I'm still waiting for [Em]dreams to come true I still [F]wait for the [G]rain to wash [Em]away all the [Am]pain In this [F]darkness I can't find the [G]way to escape [C]I miss you much, I [G]miss you so much Are you [Am]somewhere just sitting and [Em]thinking of me [F]Hope you find your way back home [Am]Hope you find the way back to [Em]me DO you [F]still feel the way that I [G]do? I miss [C]you Vì version của Olia Hoang là tiếng anh nên có những chổ chạy chữ cũng rất hay nên các bạn có thể nghe file mp3 mình đã chèn vào HAC để tập nhé! Rất vui được đóng góp cho HAC cũng như các bạn chung đam mê! Còn một đoạn của Olia Hoang viết và hát nữa, nhưng thật sự em xin thua, không cảm được hợp âm của đoạn đó :D xin lỗi nhé

Video hướng dẫn