highlight chords
Lúc chưa biết [G] gì thường [C] hay nghe [G] nói
Bước vào cõi [C] yêu đương ấy là chuốc lấy đau [Bm] thương
Mỗi [D] khi em tan [Em] trường thấy [C] xôn xao trong [G] lòng
Anh hỏi gì [C] em "cũng nói [G] không"
Vắng anh một [G] ngày sầu [C] giăng trăm [G] mối
Vẫn thường nhắc tên [C] anh mỗi lần trong giấc cô [Bm] miên
Có [D] đôi khi mơ [Em] tìm tiếng [C] yêu đương ngọt [G] mềm
Phát từ lòng [D] anh chỉ gì dành cho [G] em [D][G]
[C] Nhưng nào có ai đâu ngờ
Tình yêu kia như [G] cơn gió thoảng qua rồi
Chưa [C] vui đã [Em] vội chia [Bm] phôi
Để [C] mình em suốt đời lẻ [G] loi [C][G]
Chắc không bao [G] giờ mình [C] yêu ai [G] nữa
Trót dại lúc ban [C] sơ để rồi muôn kiếp bơ [Bm] vơ
Lúc [D] xưa đang tôn [Em] thờ có [C] ai đâu mà [G] ngờ
Trái ngọt tình [D] yêu đem đến sầu bao [G] nhiêu
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chắc không bao giờ

Lê Kim Khánh
Lúc chưa biết [G] gì thường [C] hay nghe [G] nói
Bước vào cõi [C] yêu đương ấy là chuốc lấy đau [Bm] thương
Mỗi [D] khi em tan [Em] trường thấy [C] xôn xao trong [G] lòng
Anh hỏi gì [C] em "cũng nói [G] không"
Vắng anh một [G] ngày sầu [C] giăng trăm [G] mối
Vẫn thường nhắc tên [C] anh mỗi lần trong giấc cô [Bm] miên
Có [D] đôi khi mơ [Em] tìm tiếng [C] yêu đương ngọt [G] mềm
Phát từ lòng [D] anh chỉ gì dành cho [G] em [D][G]
[C] Nhưng nào có ai đâu ngờ
Tình yêu kia như [G] cơn gió thoảng qua rồi
Chưa [C] vui đã [Em] vội chia [Bm] phôi
Để [C] mình em suốt đời lẻ [G] loi [C][G]
Chắc không bao [G] giờ mình [C] yêu ai [G] nữa
Trót dại lúc ban [C] sơ để rồi muôn kiếp bơ [Bm] vơ
Lúc [D] xưa đang tôn [Em] thờ có [C] ai đâu mà [G] ngờ
Trái ngọt tình [D] yêu đem đến sầu bao [G] nhiêu

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com