1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chắc không bao giờ

Cuộn trang

Lúc chưa biết [G] gì thường [C] hay nghe [G] nói Bước vào cõi [C] yêu đương ấy là chuốc lấy đau [Bm] thương Mỗi [D] khi em tan [Em] trường thấy [C] xôn xao trong [G] lòng Anh hỏi gì [C] em "cũng nói [G] không" Vắng anh một [G] ngày sầu [C] giăng trăm [G] mối Vẫn thường nhắc tên [C] anh mỗi lần trong giấc cô [Bm] miên Có [D] đôi khi mơ [Em] tìm tiếng [C] yêu đương ngọt [G] mềm Phát từ lòng [D] anh chỉ gì dành cho [G] em [D][G] [C] Nhưng nào có ai đâu ngờ Tình yêu kia như [G] cơn gió thoảng qua rồi Chưa [C] vui đã [Em] vội chia [Bm] phôi Để [C] mình em suốt đời lẻ [G] loi [C][G] Chắc không bao [G] giờ mình [C] yêu ai [G] nữa Trót dại lúc ban [C] sơ để rồi muôn kiếp bơ [Bm] vơ Lúc [D] xưa đang tôn [Em] thờ có [C] ai đâu mà [G] ngờ Trái ngọt tình [D] yêu đem đến sầu bao [G] nhiêu

Video hướng dẫn