1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chạm lòng con Chúa ơi

Cuộn trang

1. Chạm lòng [C] con Chúa ơi, ngay giờ [Dm] này Chạm lòng [F] con để [E7] con không xa [Am] Ngài Chạm lòng [G] con Chúa [A7] ơi, ngay giờ [Dm] này Chạm lòng [F] con để [G7] con say mê [C] Ngài. Vực con vươn [C] lên khỏi chốn tối tăm tuyệt [G] vọng Vực con vươn [Am] lên khỏi [D] nghi sợ và sầu [G] não [C] Thì con sẽ [F] hát chúc tán ngợi khen danh [G] Chúa [A7] Xin thần linh [Dm] đến chạm [G7] vào con ngay Chúa [C] ơi. 2. Chạm lòng [C] con Chúa ơi, ngay giờ [Dm] này Chạm lòng [F] con để [E7] con luôn tin [Am] Ngài Chạm lòng [G] con Chúa [A7] ơi, ngay giờ [Dm] này Chạm lòng [F] con để [G7] con luôn yêu [C] Ngài. [G] Vực con vươn [C] lên khỏi chốn tối tăm tuyệt [G] vọng Vực con vươn [Am] lên khỏi [D] nghi sợ và sầu [G] não [C] Thì con sẽ [F] hát chúc tán ngợi khen danh [G] Chúa [A7] Xin thần linh [Dm] đến chạm [G7] vào con ngay Chúa [C] ơi.

Video hướng dẫn