highlight chords
1. Chạm lòng [C] con Chúa ơi, ngay giờ [Dm] này
Chạm lòng [F] con để [E7] con không xa [Am] Ngài
Chạm lòng [G] con Chúa [A7] ơi, ngay giờ [Dm] này
Chạm lòng [F] con để [G7] con say mê [C] Ngài. 
Vực con vươn [C] lên khỏi chốn tối tăm tuyệt [G] vọng 
Vực con vươn [Am] lên khỏi [D] nghi sợ và sầu [G] não [C] 
Thì con sẽ [F] hát chúc tán ngợi khen danh [G] Chúa [A7] 
Xin thần linh [Dm] đến chạm [G7] vào con ngay Chúa [C] ơi. 
2. Chạm lòng [C] con Chúa ơi, ngay giờ [Dm] này
Chạm lòng [F] con để [E7] con luôn tin [Am] Ngài
Chạm lòng [G] con Chúa [A7] ơi, ngay giờ [Dm] này
Chạm lòng [F] con để [G7] con luôn yêu [C] Ngài. [G]
Vực con vươn [C] lên khỏi chốn tối tăm tuyệt [G] vọng
Vực con vươn [Am] lên khỏi [D] nghi sợ và sầu [G] não [C]
Thì con sẽ [F] hát chúc tán ngợi khen danh [G] Chúa [A7]
Xin thần linh [Dm] đến chạm [G7] vào con ngay Chúa [C] ơi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chạm lòng con Chúa ơi

Nguyễn Đình Thôn
1. Chạm lòng [C] con Chúa ơi, ngay giờ [Dm] này
Chạm lòng [F] con để [E7] con không xa [Am] Ngài
Chạm lòng [G] con Chúa [A7] ơi, ngay giờ [Dm] này
Chạm lòng [F] con để [G7] con say mê [C] Ngài. 
Vực con vươn [C] lên khỏi chốn tối tăm tuyệt [G] vọng 
Vực con vươn [Am] lên khỏi [D] nghi sợ và sầu [G] não [C] 
Thì con sẽ [F] hát chúc tán ngợi khen danh [G] Chúa [A7] 
Xin thần linh [Dm] đến chạm [G7] vào con ngay Chúa [C] ơi. 
2. Chạm lòng [C] con Chúa ơi, ngay giờ [Dm] này
Chạm lòng [F] con để [E7] con luôn tin [Am] Ngài
Chạm lòng [G] con Chúa [A7] ơi, ngay giờ [Dm] này
Chạm lòng [F] con để [G7] con luôn yêu [C] Ngài. [G]
Vực con vươn [C] lên khỏi chốn tối tăm tuyệt [G] vọng
Vực con vươn [Am] lên khỏi [D] nghi sợ và sầu [G] não [C]
Thì con sẽ [F] hát chúc tán ngợi khen danh [G] Chúa [A7]
Xin thần linh [Dm] đến chạm [G7] vào con ngay Chúa [C] ơi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com