1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chăm Pa huyền thoại

Cuộn trang

[Dm] Ngàn năm chưa phai tàn [F] dấu [Gm] Thành Chăm Pa nắng mưa [Dm] bụi nhạt mầu [Bb] Trà Ban gieo tiếng ca muôn đời [A] sau [Dm] Ngày liệt oanh nung [F] nấu [Gm] Thời vàng son những vương [Dm] triều còn đâu [Bb] Còn chăng đây tháp [C] Chăm Pa nhìn [Dm] đời [Bb] Tháp hiên ngang giữa [F] trời [Dm] Hồ Naga tháng [Gm] năm trong trùng [A] phơi [Dm] Tháp riêu phong gọi [Bb] mưa [Gm] Về đây nghe gió [Am] ru trong chiều [Dm] thu [Bb] Thần thoại trong thánh [C] thiên nguy [Dm] nga [Bb] Ngàn đời vang khúc [C] ca Chăm [Dm] Pa

Video hướng dẫn