Chân lý sống

≣≣
capo 2
 
1. Con [Am] thuyền ngã bóng trên [C] sông
Lòng người khó [F] đoán thật [G] hư thế [C] nào
Giờ [Am] thì tôi biết tại [Dm] sao
Đời là thế [G] thôi có đâu mà [E7] buồn.
 
2. Cuộc [Am] đời có lắm chông [C] gai
Đôi khi phải [F] giẫm lên [G] gai mới [C] thành
Đừng [Am] vì một chút lợi [Dm] danh
Mà quên đi [G] hết những [E7] yêu thương quanh [Am] mình.
 
ĐK:
Cuộc [F] đời sống có bao [G] lâu
Thương [Em] nhau không hết lấy đâu ra giận [Am] hờn
Giận [F] hờn kẻ khóc người [G] đau
Giận [Em] hờn kẻ ở người [Am] đi
Giận [F] hờn trách cứ làm [G] chi cho cuộc đời thêm vô [C] nghĩa.
Cuộc [F] đời sống có bao [G] lâu
Cho [Em] nhau không hết lấy đâu ra giận [Am] hờn
Giận [F] hờn để biết mình yêu [G] sao
Giận [Em] hờn để thử lòng nhau [Am] sao
Sao [F] mình không thử sống vì nhau [G] đi
Bao nhiêu nước [Em] mắt để xóa đi hai chữ giận [Am] hờn.
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)