highlight chords
1. Chân [F] nguyên, tiếng ấy quen [C7] thân từ thuở hồng [F] hoang 
[Gm] Chân nguyên, bóng dáng song [C7] sinh từ cõi địa [F] đàng 
Mãi [Dm] theo hoa đốm hư [C7] không chìm [Dm] trong biển tối mênh [Gm] mông 
Từ [C7] ấy ta quên đường [Dm] về, ta quên đường [Gm] về, Chân nguyên [C7] ơi ! 
2. Chân [F] nguyên, chẳng cách không [C7] gian và chẳng thời [F] gian 
[Gm] Chân Nguyên, người vẫn trung [C7] trinh chờ ta trở [F] về 
Mãi [Dm] mê trong chốn trần [Am] lao chìm [Dm] trong thinh sắc xôn [Gm] xao 
Từ [C7] ấy ta quên đường [F] về, ta quên đường [C7] về, Chân Nguyên [F] ơi ! 
ĐK: [F] Tiếng chuông [Dm] chùa vang vọng từ [Am] xa 
Sớm [Gm] khuya như giục lòng [Dm] ta 
Trở [Gm] về nơi quê [C7] nhà 
Cuộc [F] đời như khói như sương 
Mà [Bb] người sao mãi vấn [Am] vương 
Mê [C7] lầm nên đau thương trầm luân [Gm] mãi! [C7]
[F] Lối đi [Dm] về đuốc tuệ thường [Am] soi 
Tiếng [Gm] từ âm mãi thường [Dm] vang 
Đường [Gm] đi trải ánh nắng [C7] vàng 
Trở [F] về ân trú Chân Nguyên 
Cuộc [Bb] trần thôi hết đảo [C7] điên 
Tâm thường như hư không Chân [F] Nguyên!
Đọc: Tiếng chuông chùa vang vọng từ xa 
Sớm khuya như giục lòng ta trở về nơi quê nhà
Cuộc đời như khói như sương
mà người sao mãi vấn vương mê lầm nên đau thương trầm luân mãi
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chân nguyên

Trực Hối
1. Chân [F] nguyên, tiếng ấy quen [C7] thân từ thuở hồng [F] hoang 
[Gm] Chân nguyên, bóng dáng song [C7] sinh từ cõi địa [F] đàng 
Mãi [Dm] theo hoa đốm hư [C7] không chìm [Dm] trong biển tối mênh [Gm] mông 
Từ [C7] ấy ta quên đường [Dm] về, ta quên đường [Gm] về, Chân nguyên [C7] ơi ! 
2. Chân [F] nguyên, chẳng cách không [C7] gian và chẳng thời [F] gian 
[Gm] Chân Nguyên, người vẫn trung [C7] trinh chờ ta trở [F] về 
Mãi [Dm] mê trong chốn trần [Am] lao chìm [Dm] trong thinh sắc xôn [Gm] xao 
Từ [C7] ấy ta quên đường [F] về, ta quên đường [C7] về, Chân Nguyên [F] ơi ! 
ĐK: [F] Tiếng chuông [Dm] chùa vang vọng từ [Am] xa 
Sớm [Gm] khuya như giục lòng [Dm] ta 
Trở [Gm] về nơi quê [C7] nhà 
Cuộc [F] đời như khói như sương 
Mà [Bb] người sao mãi vấn [Am] vương 
Mê [C7] lầm nên đau thương trầm luân [Gm] mãi! [C7]
[F] Lối đi [Dm] về đuốc tuệ thường [Am] soi 
Tiếng [Gm] từ âm mãi thường [Dm] vang 
Đường [Gm] đi trải ánh nắng [C7] vàng 
Trở [F] về ân trú Chân Nguyên 
Cuộc [Bb] trần thôi hết đảo [C7] điên 
Tâm thường như hư không Chân [F] Nguyên!
Đọc: Tiếng chuông chùa vang vọng từ xa 
Sớm khuya như giục lòng ta trở về nơi quê nhà
Cuộc đời như khói như sương
mà người sao mãi vấn vương mê lầm nên đau thương trầm luân mãi

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com