1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chân quê

Cuộn trang

Hôm [Am] qua em đi tỉnh [C] về [Dm] Đợi em ở [E7] mãi con đê đầu [Am] làng Khăn [C] nhung quần lĩnh rộn [G] ràng Áo cài khuy bấm [E7] em làm khổ [Am] tôi. Nào đâu cái yếm lụa [F] sồi cái dây lưng [E] đuỗi nhuộm hồi sang xuân. Nào [G] đâu cái áo tứ thân cái khăn mỏ [Dm] quạ cái quần nái [E] đen Nói ra sợ mất lòng em van em em [F] hãy giữ nguyên quê [Dm] mùa Như [F] hôm em đi lễ [C] chùa cứ ăn mặc [E7] thế cho vừa lòng [Am] anh. Hoa [F] chanh nở giữa vườn chanh Thầy u mình [G] với chúng mình chân [E] quê Hôm [G] qua em đi tỉnh [Dm] về Hương đồng gió [E7] nội bay đi ít [Am] nhiều.

Video hướng dẫn