highlight chords
Hôm [Am] qua em đi tỉnh [C] về [Dm]
Đợi em ở [E7] mãi con đê đầu [Am] làng 
Khăn [C] nhung quần lĩnh rộn [G] ràng
Áo cài khuy bấm [E7] em làm khổ [Am] tôi.
Nào đâu cái yếm lụa [F] sồi cái dây lưng [E] đuỗi nhuộm hồi sang xuân. 
Nào [G] đâu cái áo tứ thân cái khăn mỏ [Dm] quạ cái quần nái [E] đen
Nói ra sợ mất lòng em van em em [F] hãy giữ nguyên quê [Dm] mùa 
Như [F] hôm em đi lễ [C] chùa cứ ăn mặc [E7] thế cho vừa lòng [Am] anh. 
Hoa [F] chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình [G] với chúng mình chân [E] quê 
Hôm [G] qua em đi tỉnh [Dm] về 
Hương đồng gió [E7] nội bay đi ít [Am] nhiều.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chân quê

Trung Đức , Nguyễn Bính
Hôm [Am] qua em đi tỉnh [C] về [Dm]
Đợi em ở [E7] mãi con đê đầu [Am] làng 
Khăn [C] nhung quần lĩnh rộn [G] ràng
Áo cài khuy bấm [E7] em làm khổ [Am] tôi.
Nào đâu cái yếm lụa [F] sồi cái dây lưng [E] đuỗi nhuộm hồi sang xuân. 
Nào [G] đâu cái áo tứ thân cái khăn mỏ [Dm] quạ cái quần nái [E] đen
Nói ra sợ mất lòng em van em em [F] hãy giữ nguyên quê [Dm] mùa 
Như [F] hôm em đi lễ [C] chùa cứ ăn mặc [E7] thế cho vừa lòng [Am] anh. 
Hoa [F] chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình [G] với chúng mình chân [E] quê 
Hôm [G] qua em đi tỉnh [Dm] về 
Hương đồng gió [E7] nội bay đi ít [Am] nhiều.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com