1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chàng đi theo nước

Cuộn trang

1. [C] Chiều xuân ấy chàng [F] bước chân [C] đi [Dm] Theo hồn [G] nước duyên tình nhớ [C] chi Bao lời [Am] nói lòng [F] em vẫn [C] ghi Xuân [Am] về mai [D7] nở vàng ngoài [G] sân mới [C] về ĐK: [F] Lòng em [Dm] say vì [G] nhớ đến [C] chàng [Em] Ðang hiên [Am] ngang tung hoành [D7] trong khói [G] súng Em [C] chúc cho [Dm] chàng lập chiến [G] công oai [C] hùng Vang vang lời chiến [Em] thắng muôn [Dm] thu Danh [G] chàng lừng lẫy núi [C] sông 2. [C] Rồi xuân đến dưới [F] gốc mai [C] xưa [Dm] Nơi lệ [G] thắm khăn hồng tiễn [C] đưa Em chào [Am] đón chàng [F] về vinh [C] quang Bên [Am] chàng say [D7] đắm một trời [G] xuân thanh [C] bình

Video hướng dẫn