highlight chords
1. [G] Tôi yêu em và tôi chỉ [D] biết yêu em
Từ [Em] lúc ánh mắt đó chạm vào [Bm] trái tim tôi
Một [C] khi yêu ai, tôi sẽ [G] yêu hết mình
Từ [Am] nay tôi chỉ có mình [D] em.
2. [G] Tôi xin em và tôi khuyên [D] em hãy tin tôi
Vì [Em] tôi là chàng khờ dễ [Bm] thương
Sẽ [C] không ai yêu em như chính [G] tôi lúc này
Trừ [Am] khi tôi không còn trên đời [D] nữa.
Chẳng bao [Bm] giờ thằng khờ này nói [Em] dối em đâu
Vì [Am] yêu là tôi đã nói hết chân [D] tình 
Chẳng bao [Bm] giờ thằng khờ này thay [Em] đổi tình yêu đâu
Vì [C] tôi là thằng khờ thuỷ [D] chung.
ĐK:
Và bây giờ tôi [G] nói tôi sẽ yêu em, tôi sẽ bên [D] em suốt đời 
Và tôi thề tôi [C] hứa có muôn trăng sao sẽ chứng minh [G] cho tình tôi
Còn khi nào em [Am] nghe tôi để em [Em] tin tôi một lần
Thì [C] tôi còn chờ đợi [D] em.
Và bây giờ tôi [G] nói tôi sẽ yêu em tôi sẽ bên [D] em suốt đời 
Và tôi thề, tôi [C] hứa tôi luôn yêu em tôi chỉ yêu [G] em mà thôi
Còn khi nào em [Am] nghe tôi để em [Em] tin tôi một lần
Thì [C] tôi còn chờ đợi [D] em đến suốt (cuộc) [G] đời.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chàng khờ thủy chung

Quang Huy
1. [G] Tôi yêu em và tôi chỉ [D] biết yêu em
Từ [Em] lúc ánh mắt đó chạm vào [Bm] trái tim tôi
Một [C] khi yêu ai, tôi sẽ [G] yêu hết mình
Từ [Am] nay tôi chỉ có mình [D] em.
2. [G] Tôi xin em và tôi khuyên [D] em hãy tin tôi
Vì [Em] tôi là chàng khờ dễ [Bm] thương
Sẽ [C] không ai yêu em như chính [G] tôi lúc này
Trừ [Am] khi tôi không còn trên đời [D] nữa.
Chẳng bao [Bm] giờ thằng khờ này nói [Em] dối em đâu
Vì [Am] yêu là tôi đã nói hết chân [D] tình 
Chẳng bao [Bm] giờ thằng khờ này thay [Em] đổi tình yêu đâu
Vì [C] tôi là thằng khờ thuỷ [D] chung.
ĐK:
Và bây giờ tôi [G] nói tôi sẽ yêu em, tôi sẽ bên [D] em suốt đời 
Và tôi thề tôi [C] hứa có muôn trăng sao sẽ chứng minh [G] cho tình tôi
Còn khi nào em [Am] nghe tôi để em [Em] tin tôi một lần
Thì [C] tôi còn chờ đợi [D] em.
Và bây giờ tôi [G] nói tôi sẽ yêu em tôi sẽ bên [D] em suốt đời 
Và tôi thề, tôi [C] hứa tôi luôn yêu em tôi chỉ yêu [G] em mà thôi
Còn khi nào em [Am] nghe tôi để em [Em] tin tôi một lần
Thì [C] tôi còn chờ đợi [D] em đến suốt (cuộc) [G] đời.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com