1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chàng khờ thủy chung

Cuộn trang

1. [G] Tôi yêu em và tôi chỉ [D] biết yêu em Từ [Em] lúc ánh mắt đó chạm vào [Bm] trái tim tôi Một [C] khi yêu ai, tôi sẽ [G] yêu hết mình Từ [Am] nay tôi chỉ có mình [D] em. 2. [G] Tôi xin em và tôi khuyên [D] em hãy tin tôi Vì [Em] tôi là chàng khờ dễ [Bm] thương Sẽ [C] không ai yêu em như chính [G] tôi lúc này Trừ [Am] khi tôi không còn trên đời [D] nữa. Chẳng bao [Bm] giờ thằng khờ này nói [Em] dối em đâu Vì [Am] yêu là tôi đã nói hết chân [D] tình Chẳng bao [Bm] giờ thằng khờ này thay [Em] đổi tình yêu đâu Vì [C] tôi là thằng khờ thuỷ [D] chung. ĐK: Và bây giờ tôi [G] nói tôi sẽ yêu em, tôi sẽ bên [D] em suốt đời Và tôi thề tôi [C] hứa có muôn trăng sao sẽ chứng minh [G] cho tình tôi Còn khi nào em [Am] nghe tôi để em [Em] tin tôi một lần Thì [C] tôi còn chờ đợi [D] em. Và bây giờ tôi [G] nói tôi sẽ yêu em tôi sẽ bên [D] em suốt đời Và tôi thề, tôi [C] hứa tôi luôn yêu em tôi chỉ yêu [G] em mà thôi Còn khi nào em [Am] nghe tôi để em [Em] tin tôi một lần Thì [C] tôi còn chờ đợi [D] em đến suốt (cuộc) [G] đời.

Video hướng dẫn