highlight chords
1. [Em] Chàng là ngàn nỗi đau cho nước mắt [B7] trào 
[C] Chàng là ngàn thiết tha ôi chất [G] ngất tình 
[Am] Và là ngàn chuỗi ân cần đốt [Em] tim này 
Chết [F#] theo ngày tháng chơi [B7] vơi
[Em] Chàng là ngàn giá băng chua xót [B] tháng ngày 
[C] Chàng là ngàn đắng cay tôi mãi [G] ngóng chờ 
[Am] Chàng là những đêm dài với u [Em] buồn 
Cớ [F#] sao tình vẫn đắm [B7] đuối
ĐK: Chàng [Em] hỡi em nghe [B7] giá băng quanh [C] mình tháng [G] ngày
[Am] Ôi nỗi [Em] buồn bao đêm xót [F#] xa cuộc đời như cuốn [B7] xoay
Chàng [Em] hỡi, em nghe [B7] tháng năm rơi [C] rụng xuống [G] đời
[Am] Ôi mất [Em] rồi, tình xưa ngất [F#] ngây, giờ tìm đâu thấy [B7] đâu
2. [Em] Chàng dù tình dối gian tôi vẫn nhớ [B7] chàng
Chàng [C] dù tình giá băng tôi đắm [G] đuối hoài
[Am] Và từng lời nói ân cần vẫn [Em] mong chàng
Biết [F#] cho tình vẫn đắm [B7] đuối
[Em] Chàng là vần thái dương tôi mãi ngóng [B7] chờ
Chàng [C] là ngàn ánh sao tôi mãi [G] kiếm tìm
[Am] Chàng là bài hát xưa còn ngây [Em] ngất tình
Thiết [F#] tha lòng mãi mãi tiếc [B7] nhớ
-----------------------------------
1. [Em] Lui, c'était mes rires et mes [B7] larmes
[C] Lui, c'était le fond de mon [G] âme
[Am] Lui avait la manière [Em] de dire
Les [F#] mots qui me brûlai [B7] ent
[Em] Lui m'a volé ma soli [B7] tude
[C] Lui, c'était ma tendre inquié [G] tude
[Am] Lui faisait de moi une [Em] femme
Et [F#] lui, c'était l'a [B7] mour
Refrain: J'ai [Em] froid, mon so [B7] leil s'est cou [C] ché [G] hier
[Am] Et mon [Em] coeur va s'endor [F#] mir dans ce triste [B7] hiver
J'ai [Em] froid, mon so [B7] leil m'a [C] quitté [G] hier
[Am] Je le cher [Em] che et je l'ap [F#] pelle dans ma [B7] prière
2. [Em] Lui avait la façon de pren [B7] dre
[C] Ce qu'il y avait en moi de [G] tendre
[Am] Lui faisait de moi une [Em] femme
Et [F#] lui, c'était l'a [B7] mour
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chàng (Lui)

Nhạc Pháp , Nhật Ngân
1. [Em] Chàng là ngàn nỗi đau cho nước mắt [B7] trào 
[C] Chàng là ngàn thiết tha ôi chất [G] ngất tình 
[Am] Và là ngàn chuỗi ân cần đốt [Em] tim này 
Chết [F#] theo ngày tháng chơi [B7] vơi
[Em] Chàng là ngàn giá băng chua xót [B] tháng ngày 
[C] Chàng là ngàn đắng cay tôi mãi [G] ngóng chờ 
[Am] Chàng là những đêm dài với u [Em] buồn 
Cớ [F#] sao tình vẫn đắm [B7] đuối
ĐK: Chàng [Em] hỡi em nghe [B7] giá băng quanh [C] mình tháng [G] ngày
[Am] Ôi nỗi [Em] buồn bao đêm xót [F#] xa cuộc đời như cuốn [B7] xoay
Chàng [Em] hỡi, em nghe [B7] tháng năm rơi [C] rụng xuống [G] đời
[Am] Ôi mất [Em] rồi, tình xưa ngất [F#] ngây, giờ tìm đâu thấy [B7] đâu
2. [Em] Chàng dù tình dối gian tôi vẫn nhớ [B7] chàng
Chàng [C] dù tình giá băng tôi đắm [G] đuối hoài
[Am] Và từng lời nói ân cần vẫn [Em] mong chàng
Biết [F#] cho tình vẫn đắm [B7] đuối
[Em] Chàng là vần thái dương tôi mãi ngóng [B7] chờ
Chàng [C] là ngàn ánh sao tôi mãi [G] kiếm tìm
[Am] Chàng là bài hát xưa còn ngây [Em] ngất tình
Thiết [F#] tha lòng mãi mãi tiếc [B7] nhớ
-----------------------------------
1. [Em] Lui, c'était mes rires et mes [B7] larmes
[C] Lui, c'était le fond de mon [G] âme
[Am] Lui avait la manière [Em] de dire
Les [F#] mots qui me brûlai [B7] ent
[Em] Lui m'a volé ma soli [B7] tude
[C] Lui, c'était ma tendre inquié [G] tude
[Am] Lui faisait de moi une [Em] femme
Et [F#] lui, c'était l'a [B7] mour
Refrain: J'ai [Em] froid, mon so [B7] leil s'est cou [C] ché [G] hier
[Am] Et mon [Em] coeur va s'endor [F#] mir dans ce triste [B7] hiver
J'ai [Em] froid, mon so [B7] leil m'a [C] quitté [G] hier
[Am] Je le cher [Em] che et je l'ap [F#] pelle dans ma [B7] prière
2. [Em] Lui avait la façon de pren [B7] dre
[C] Ce qu'il y avait en moi de [G] tendre
[Am] Lui faisait de moi une [Em] femme
Et [F#] lui, c'était l'a [B7] mour

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com