1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chàng (Lui)

Cuộn trang

1. [Em] Chàng là ngàn nỗi đau cho nước mắt [B7] trào [C] Chàng là ngàn thiết tha ôi chất [G] ngất tình [Am] Và là ngàn chuỗi ân cần đốt [Em] tim này Chết [F#] theo ngày tháng chơi [B7] vơi [Em] Chàng là ngàn giá băng chua xót [B] tháng ngày [C] Chàng là ngàn đắng cay tôi mãi [G] ngóng chờ [Am] Chàng là những đêm dài với u [Em] buồn Cớ [F#] sao tình vẫn đắm [B7] đuối ĐK: Chàng [Em] hỡi em nghe [B7] giá băng quanh [C] mình tháng [G] ngày [Am] Ôi nỗi [Em] buồn bao đêm xót [F#] xa cuộc đời như cuốn [B7] xoay Chàng [Em] hỡi, em nghe [B7] tháng năm rơi [C] rụng xuống [G] đời [Am] Ôi mất [Em] rồi, tình xưa ngất [F#] ngây, giờ tìm đâu thấy [B7] đâu 2. [Em] Chàng dù tình dối gian tôi vẫn nhớ [B7] chàng Chàng [C] dù tình giá băng tôi đắm [G] đuối hoài [Am] Và từng lời nói ân cần vẫn [Em] mong chàng Biết [F#] cho tình vẫn đắm [B7] đuối [Em] Chàng là vần thái dương tôi mãi ngóng [B7] chờ Chàng [C] là ngàn ánh sao tôi mãi [G] kiếm tìm [Am] Chàng là bài hát xưa còn ngây [Em] ngất tình Thiết [F#] tha lòng mãi mãi tiếc [B7] nhớ ----------------------------------- 1. [Em] Lui, c'était mes rires et mes [B7] larmes [C] Lui, c'était le fond de mon [G] âme [Am] Lui avait la manière [Em] de dire Les [F#] mots qui me brûlai [B7] ent [Em] Lui m'a volé ma soli [B7] tude [C] Lui, c'était ma tendre inquié [G] tude [Am] Lui faisait de moi une [Em] femme Et [F#] lui, c'était l'a [B7] mour Refrain: J'ai [Em] froid, mon so [B7] leil s'est cou [C] ché [G] hier [Am] Et mon [Em] coeur va s'endor [F#] mir dans ce triste [B7] hiver J'ai [Em] froid, mon so [B7] leil m'a [C] quitté [G] hier [Am] Je le cher [Em] che et je l'ap [F#] pelle dans ma [B7] prière 2. [Em] Lui avait la façon de pren [B7] dre [C] Ce qu'il y avait en moi de [G] tendre [Am] Lui faisait de moi une [Em] femme Et [F#] lui, c'était l'a [B7] mour

Video hướng dẫn