highlight chords
Xin chào [Em] nhau giữa con [B] đường
Mùa xuân phía [Em] trước miên trường phía [Am] sau
Xin chào [C] nhau giữa tuyết [Am] sương
Ngựa xe hun [B7] hút bóng hoang liêu [Em] thành.
Hỏi [F#] rằng, hỏi rằng người ở quê [B] đâu
Thưa rằng tôi ở rất lâu quê [B] nhà
Hỏi [Em] rằng, hỏi rằng từ bước [Am] chân ra
Vì sao thấy [B7] gió dàn xa dặm dài.
Hỏi [Em] rằng, hỏi [G] rằng đất trích chim bao
Sá gì ngẫu [Bm] nhĩ mà [Em] chào đón [Am] nhau
Thưa rằng, thưa rằng ly biệt mai sau 
Là trùng ngộ [B7] giữa hương màu Nguyên [Em] Xuân.
Xin chào [Em] nhau giữa môi [B] cười,
Hồng lệ chan [Em] chứa khóc đời chửa [Am] cam
Xin chào [C] nhau giữa trước [Am] sau
Nghìn thu khép [B7] mắt nhớ nhau khôn [Em] hàn.
* Xin chào [Em] nhau giữa con [B] đường
Mùa xuân phía [Em] trước miên trường phía [Am] sau
Xin chào [C] nhau những ngón [Am] tay
Nhìn xa có [B7] bóng áng mây nghiêng [Em] đầu.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chào Nguyên Xuân

Trần Quế Sơn , Bùi Giáng
Xin chào [Em] nhau giữa con [B] đường
Mùa xuân phía [Em] trước miên trường phía [Am] sau
Xin chào [C] nhau giữa tuyết [Am] sương
Ngựa xe hun [B7] hút bóng hoang liêu [Em] thành.
Hỏi [F#] rằng, hỏi rằng người ở quê [B] đâu
Thưa rằng tôi ở rất lâu quê [B] nhà
Hỏi [Em] rằng, hỏi rằng từ bước [Am] chân ra
Vì sao thấy [B7] gió dàn xa dặm dài.
Hỏi [Em] rằng, hỏi [G] rằng đất trích chim bao
Sá gì ngẫu [Bm] nhĩ mà [Em] chào đón [Am] nhau
Thưa rằng, thưa rằng ly biệt mai sau 
Là trùng ngộ [B7] giữa hương màu Nguyên [Em] Xuân.
Xin chào [Em] nhau giữa môi [B] cười,
Hồng lệ chan [Em] chứa khóc đời chửa [Am] cam
Xin chào [C] nhau giữa trước [Am] sau
Nghìn thu khép [B7] mắt nhớ nhau khôn [Em] hàn.
* Xin chào [Em] nhau giữa con [B] đường
Mùa xuân phía [Em] trước miên trường phía [Am] sau
Xin chào [C] nhau những ngón [Am] tay
Nhìn xa có [B7] bóng áng mây nghiêng [Em] đầu.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com