1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chào Nguyên Xuân

Cuộn trang

Xin chào [Em] nhau giữa con [B] đường Mùa xuân phía [Em] trước miên trường phía [Am] sau Xin chào [C] nhau giữa tuyết [Am] sương Ngựa xe hun [B7] hút bóng hoang liêu [Em] thành. Hỏi [F#] rằng, hỏi rằng người ở quê [B] đâu Thưa rằng tôi ở rất lâu quê [B] nhà Hỏi [Em] rằng, hỏi rằng từ bước [Am] chân ra Vì sao thấy [B7] gió dàn xa dặm dài. Hỏi [Em] rằng, hỏi [G] rằng đất trích chim bao Sá gì ngẫu [Bm] nhĩ mà [Em] chào đón [Am] nhau Thưa rằng, thưa rằng ly biệt mai sau Là trùng ngộ [B7] giữa hương màu Nguyên [Em] Xuân. Xin chào [Em] nhau giữa môi [B] cười, Hồng lệ chan [Em] chứa khóc đời chửa [Am] cam Xin chào [C] nhau giữa trước [Am] sau Nghìn thu khép [B7] mắt nhớ nhau khôn [Em] hàn. * Xin chào [Em] nhau giữa con [B] đường Mùa xuân phía [Em] trước miên trường phía [Am] sau Xin chào [C] nhau những ngón [Am] tay Nhìn xa có [B7] bóng áng mây nghiêng [Em] đầu.

Video hướng dẫn