1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chào sông Mã anh hùng

Cuộn trang

1. [Em] Chờ gió [G] lên [B7] đưa thuyền [Em] về ớ [B7] xuôi [G] Đôi bờ sông [Em] Mã lá [C] hoa khoe [B7] màu [Em] Hò ớ [G] ơi [B7] quê [Em] nhà mến [B7] yêu [G] Nắng chiều lưu [Em] luyến vương bóng [C] cau làng quê thân [B7] yêu Ơ hơ [D][Em] Ơi, sóng vỗ mái chèo làng thôn quê [D] ta khuất xa trìu [Em] mến [Em] Ơi, núi sông quê nhà hỏi sông nơi [D] đây, có bao anh [Em] hùng, hò ơi dô [Em] Ơi các anh các chị tuổi xuân đôi [D] mươi cánh tay luyện [Em] thép [Em] Ơi, đánh giặc đêm ngày đạn bom khôn [D] ngăn tiếng ca yêu [Em] đời hò ơi dô khoan Sừng [E] sững bóng cầu Hàm Rồng đứng [A] soi bóng [F#m] dòng sông Mã chảy mênh [B7] mang ơi Ơi quê ta bao yêu [E] thương vang nước [C#m] sông tiếng hát anh hùng [E] ơi Hùng [E] vĩ đứng bên Hàm Rồng đó [A] cau chuối bờ [F#m] nam ngạn tươi [B7] xanh ơi Bên cô dân quân hiên [E] ngang mãi mãi [C#m] vang cùng sông Mã kiên [A] cường ớ Hò [Em] ơi ơ hỡi dô [C] khoan hò [D] ơ dô [Em] khoan 2. [Em] Hò hơ [G][B7] đưa nhẹ mái [Em] chèo ớ [B7][G] Ta chào sông [Em] Mã kiên [C] cường đời [B7] đời ơ [Em] Chào cô dân [G] quân [B7] giữ quê [Em] nhà ớ [B7][G] Cho thuyền ta [Em] mãi lướt trên nước [C] sông trời thu trong [B7] xanh Ờ hơ [D] hớ [Em] Ơi, đất quê anh hùng vùi chôn nơi [D] đây xác bao giặc [Em] Mỹ [Em] Ơi, núi sông ta thề dù trong phong [D] ba vẫn vững tay [Em] chèo hò ơi dô ơi [Em] Ơi, lúa ngập xanh bờ làng thôn quê [D] ta vẫn vui cày [Em] cấy [Em] Ơi, hỡi ai xuôi ngược dừng nghe câu [D] ca xóm thôn được [Em] mùa hò ơi dô khoan Chào [E] những anh hùng đất Hàm Rồng đó [A] giữ vững [F#m] cầu giữ vững mạch giao [B7] thông ơi Ai qua nghe vang bên [E] sông những tiếng [C#m] ca nhịp sống tưng [E] bừng hỡi Lừng [E] lẫy chiến công Hàm Rồng đó [A] đây bóng [F#m] cầu ghi sức mạnh quân [B7] dân ơi Ta yêu con sông quê [E] hương yêu những [C#m] con người bất khuất kiên [A] cường ơ Hò [Em] ơi ơ hỡi dô [C] khoan ơ hỡi dô [Em] khoan Ơ [C] hỡi dô [Em] khoan.

Video hướng dẫn