1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chắp tay lạy Phật Dược Sư

Cuộn trang

Nam mô Dược [Em] Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Một nén hương [G] thơm con xin dâng lên [Am] Người Đức Phật Dược [Em] Sư Mười hai nguyện lớn của [C] Người đem đến cho [Bm] đời vạn niềm vui Nhân gian bước [C] qua bao la bể [Bm] khổ Cho con bước [D] qua bao bến [Em] mê đời. Nam mô Dược [Em] Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Người đã xua [G] tan bao nhiêu nỗi ưu [Am] phiền, khổ luỵ đời [Em] con Tìm lên cõi phúc trong [C] đời, quỳ dưới chân [Bm] Ngài nguyện thành tâm Con xin phát [C] nguyện nương thân cửa [Bm] Phật Trăm năm sống [D] vui trọn kiếp [Em] con người. Phật Dược [G] Sư... hào quang sáng [D] ngời Hào quang sáng [Bm] ngời soi đường chúng [Em] con vượt qua tăm [G] tối Phật Dược [Am] Sư... bàn tay nhiệm [D] màu Xoa dịu nỗi đau, nỗi đau tật [Am] bệnh Xua tan lo [Em] buồn trầm luân thế [Bm] gian Nam mô Dược [Em] Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Người đã khai [G] tâm con tu thân tu [Am] đời tu đạo từ [Em] bi Trầm hương toả ngát đất [C] trời, quỳ dưới chân [Bm] Ngài, Phật Dược Sư Con xin chấp [C] tay, con xin khấn [Bm] nguyện Cho con sống [D] vui trọn kiếp con [Em] người

Video hướng dẫn