1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chắp tay niệm Phật

Cuộn trang

Lâng [Am] lâng dòng suối ngọt [C] ngào Dịu vị hương [G] ngát lối vào cửa [Em] không Sen [Dm] tươi chẳng nhuốm bụi [Am] trần Lâng hồn tỉnh [Em] thức chuông [Dm] ngân nhẹ [Am] nhàng Nhiêm [G] quyên ánh sáng từ [Am] quan Chắp tay niệm [Dm] Phật trút [G] ngàn khổ [Am] đau Chắp [Dm] tay niệm Phật nhiệm [Am] màu Thế tôn ân [E] đức biển [C] sâu bao [Am] đời Con thành [G] tâm kính lạy [C] Ngài [Am] Chắp tay niệm [G] Phật hồn tươi trăng [Am] rằm Như [Dm] Lai huyền [C] diệu pháp [Dm] ân Chắp tay niệm [G] Phật trừ [Em] tâm an [Am] hoà Nam [G] mô Bổn Sư Thích [Am] Ca Chắp tay niệm [Dm] phật tâm [G] ca cúng [C] dường Chắp [Dm] tay niệm [Am] phật mười [Dm] phương Đau gian chân [Em] lý mơ [G] được độ [Am] sinh

Video hướng dẫn